- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Oświadczenie Antoniego Macierewicza ws. Lecha Wałęsy

W związku z ostatnimi informacjami opublikowanymi na łamach „Naszego Dziennika” i „Uważam Rze” Antoni Macierewicz, były szef MSW, wydał oświadczenie, w którym przyznaje, iż w Archiwum Sejmowym znajdują się poświadczone kopie dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy i apeluje o przekazanie ich do IPN.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia Antoniego Macierewicza:

W związku z wypowiedziami na temat materiałów archiwalnych dotyczących pana Lecha Wałęsy informuję, że umieszczając nazwisko Lecha Wałęsy w Sprawozdaniu przekazanym Sejmowi w dniu 4 czerwca 1992 r. dysponowałem oryginałami dokumentów. Część z nich została odnaleziona w wyniku kwerendy przeprowadzonej w związku z realizacją uchwały Sejmu RP z 28 maja 1992 r. w podległych Szefowi UOP jednostkach organizacyjnych.

Wśród dokumentów oryginalnych do najważniejszych należały:

1. karta rejestracyjna na nazwisko Lecha Wałęsy stwierdzająca, że został on zarejestrowany jako Tajny Współpracownik Służby Bezpieczeństwa;

2. Dziennik Rejestracyjny Wydziału III SB w Gdańsku, w którym odnotowano fakt rejestracji TW ps. Bolek 29 grudnia 1970 r. i zdjęcia z ewidencji 19 czerwca 1976 r.;

3. Arkusz internowanego z 28 listopada 1980 stwierdzający, fakt „pozyskania do współpracy z SB Lecha Wałęsy”;

4. doniesienia agenturalne i notatki ze spotkań z Lechem Wałęsą jako TW Bolek zawarte w sprawach obiektowych kryptonim „Arka” i „Jesień 70”;

5. charakterystyka Lecha Wałęsy jako Przewodniczącego KKP NSZZ „Solidarność” zawarta w sprawie obiektowej kryptonim „Związek”/„Klan”, w której odnotowano fakt jego współpracy z SB.

Wszystkie te dokumenty po przekazaniu Prezydentowi Lechowi Wałęsie w 1993 r. zostały zniszczone. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w ostatnich dniach przez „Nasz Dziennik” oraz „Uważam Rze” poświadczone kopie części z nich (dokumenty wymienione w pkt.4 i 5) zostały odnalezione w Archiwum Sejmowym. W związku z tym, zwracam się do władz Sejmu RP o przekazanie ich do Instytutu Pamięci Narodowej celem udostępnienia opinii publicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

Antoni Macierewicz
Minister Spraw Wewnętrznych RP 1991-1992 r.