Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: Obowiązkowe lekcje relatywizmu

Kanadyjskie dzieci muszą się uczyć o głównych religiach, buddyzmie, ateizmie i homoseksualnym stylu życia jako modelu życia rodzinnego.

Sąd Najwyższy Kanady oddalił skargę katolickich rodziców z Quebec, którzy nie chcą posyłać swych dzieci na obowiązkowe na terenie prowincji lekcje relatywizmu. Sędziowie uznali, że dziecko nie może zostać zwolnione z zajęć, na których przedstawiana jest wiedza nt. głównych religii, buddyzmu oraz ateizmu, a homoseksualny styl życia prezentuje się jako całkowicie uprawniony model życia rodzinnego. Kontrowersyjny kurs wzbudza liczne krytyki ze strony duchownych.

Sędziowie uzasadniając wyrok uznali, że „kompletna prezentacja różnych religii”, z jaką mają do czynienia dzieci, które jednocześnie nie są zmuszane do wierzenia, „nie stanowi indoktrynacji uczniów, która narusza wolność religii”. Zdaniem sądu, kurs nie przeszkadza w przekazywaniu wiary dzieciom przez rodziców.

Kurs etyki i religii władze oświatowe prowincji wprowadziły w 2008 roku. Jest on obowiązkowy i obejmuje dzieci i młodzież szkół państwowych i prywatnych w wieku od pierwszych lat szkoły podstawowej do końca szkoły średniej, oraz uczniów, którzy uczą się indywidualnie w domach. Od początku funkcjonowania programu ministerstwo edukacji odrzuciło 1,7 tys. próśb rodziców o zwolnienie dzieci z przymusowych lekcji. Na tych, którzy przestali posyłać dzieci na lekcje nałożono surowe kary grzywny, a niektórzy trafili z tego powodu do aresztu.

W sierpniu 2009 roku skargę rodziców odrzucił Sąd Najwyższy prowincji Quebec, a w lutym 2010 prowincjalna instancja apelacyjna. W uzasadnieniu stanowiska sędziowie powoływali się na pisma kanadyjskich teologów i biskupów katolickich, mówiących, że Kościół katolicki docenia wkład, jaki wnoszą inne religie i wyznania, a przymusowe lekcje nie naruszają wolności religii i sumienia.

Wcześniej w szkołach prowincji Quebecu istniał program nauki religii, który pozwalał rodzicom na wybieranie edukacji katolickiej, protestanckiej lub neutralnej światopoglądowo.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl (2012-02-20) | http://www.piotrskarga.pl/ps,9500,2,0,1,I,informacje.html | ObowiÄ…zkowe lekcje relatywizmu

Skip to content