W Wilnie zostanie otwarta wystawa poświęcona Sapiehom

Aktualizacja: 2012-02-13 10:09 pm

“Krzyże znaczą Cnotę, a Strzała zwycięstwo… Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy” – wystawa pod tym tytułem zgromadzi ponad 200 unikatowych eksponatów ze zbiorów muzeów Polski i Litwy. Ekspozycja będzie otwarta w czwartek 16 lutego w Wilnie.

Na wystawie w Wileńskiej Galerii Obrazów zostaną zaprezentowane portrety Sapiehów – jednego ze najznakomitszych rodów magnackich w historii Litwy i Polski; dokumenty i książki, dzieła malarskie, graficzne, tekstylia, wyroby złotnicze, militaria, pamiątki rodzinne” – powiedziała dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner.

Autentyczne eksponaty oraz materiały ikonograficzne z XVI-XIX w. podkreślają szczególne zasługi wybitnych przedstawicieli rodu Sapiehów dla dziedzictwa artystycznego i kulturalnego Polski, Litwy i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak też dla rozwoju państwowości litewskiej.

“Symboliczne jest, że wystawa zostanie otwarta 16 lutego, w Dniu Odzyskania Niepodległości Litwy. Ród Sapiehów odegrał ogromną rolę w historii Litwy, Polski i Europy. Lew Sapieha był jednym z największych państwowców Litwy, twórcą III statutu litewskiego (kodyfikacji prawa zwyczajowego i przywilejów szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim). Element edukacyjny tej wystawy jest bardzo ważny, pozwala zrozumieć wielowątkowość dziejów Litwy” – mówi Kasner.

Wystawa poświęcona magnackiej rodzinie Sapiehów, której organizatorami są przede wszystkim Zamek Królewski na Wawelu i Litewskie Muzeum Sztuki ma dwie odsłony. Część pierwsza była prezentowana od października do grudnia w Krakowie pt. “Sapiehowie, kolekcjonerzy i mecenasi”. Wileńska wystawa będzie drugą odsłoną.

“Prezentację krakowską obejrzało około 26 tys. osób. Pokazuje to, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się wystawy poświęcone dynastiom panującym, rodom arystokratycznym, ich dziedzictwu artystycznemu” – mówi Kasner, wyrażając nadzieję, że wileńska wystawa, a także towarzyszące jej bogate projekty edukacyjne i kulturalne spotkają się z dużym zainteresowanie na Litwie.

„Z nad Wilii”/Kresy.pl
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=51850 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]