Aktualizacja strony została wstrzymana

W Wilnie zostanie otwarta wystawa poświęcona Sapiehom

„Krzyże znaczą Cnotę, a Strzała zwycięstwo… Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy” – wystawa pod tym tytułem zgromadzi ponad 200 unikatowych eksponatów ze zbiorów muzeów Polski i Litwy. Ekspozycja będzie otwarta w czwartek 16 lutego w Wilnie.

Na wystawie w Wileńskiej Galerii Obrazów zostaną zaprezentowane portrety Sapiehów – jednego ze najznakomitszych rodów magnackich w historii Litwy i Polski; dokumenty i książki, dzieła malarskie, graficzne, tekstylia, wyroby złotnicze, militaria, pamiątki rodzinne” – powiedziała dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner.

Autentyczne eksponaty oraz materiały ikonograficzne z XVI-XIX w. podkreślają szczególne zasługi wybitnych przedstawicieli rodu Sapiehów dla dziedzictwa artystycznego i kulturalnego Polski, Litwy i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak też dla rozwoju państwowości litewskiej.

„Symboliczne jest, że wystawa zostanie otwarta 16 lutego, w Dniu Odzyskania Niepodległości Litwy. Ród Sapiehów odegrał ogromną rolę w historii Litwy, Polski i Europy. Lew Sapieha był jednym z największych państwowców Litwy, twórcą III statutu litewskiego (kodyfikacji prawa zwyczajowego i przywilejów szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim). Element edukacyjny tej wystawy jest bardzo ważny, pozwala zrozumieć wielowątkowość dziejów Litwy” – mówi Kasner.

Wystawa poświęcona magnackiej rodzinie Sapiehów, której organizatorami są przede wszystkim Zamek Królewski na Wawelu i Litewskie Muzeum Sztuki ma dwie odsłony. Część pierwsza była prezentowana od października do grudnia w Krakowie pt. „Sapiehowie, kolekcjonerzy i mecenasi”. Wileńska wystawa będzie drugą odsłoną.

„Prezentację krakowską obejrzało około 26 tys. osób. Pokazuje to, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się wystawy poświęcone dynastiom panującym, rodom arystokratycznym, ich dziedzictwu artystycznemu” – mówi Kasner, wyrażając nadzieję, że wileńska wystawa, a także towarzyszące jej bogate projekty edukacyjne i kulturalne spotkają się z dużym zainteresowanie na Litwie.

„Z nad Wilii”/Kresy.pl

Za: Kresy.pl (13 lutego 2012) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/w-wilnie-zostanie-otwarta-wystawa-poswiecona-sapiehom-

Skip to content