Aktualizacja strony została wstrzymana

Litwa bliska litewskim Polakom

Litwa jest bliska 83 procentom zamieszkujących ją Polaków – wynika z ostatniego sondażu. Badanie zostało wykonane przez Litewskie Centrum Badań Społecznych, a opublikował je popularny portal internetowy Delfi.

Z sondażu wynika, że 44 procent Polaków na Litwie poczuwa się do silnych związków z ojczyzną. Z kolei aż 89 procent ankietowanych Polaków odczuwa silną więź z rodzinnym miastem albo wsią. 95 procent ankietowanych jest przekonanych, że dla poczucia świadomości narodowej najważniejsza jest znajomość języka polskiego, 94 procent, że należy czuć się Polakiem. 91 procent uważa, że aby być Polakiem, należy mieć polskich przodków, a 87 procent – że trzeba być katolikiem. Mniejszy niż wśród Litwinów jest odsetek Polaków deklarujących chęć emigracji. Gotowość do niej deklaruje 23 procent, a o połowę mniej osób nie odrzuca takiej możliwosci. Ponad połowa (56 procent) Polaków nie zamierza emigrować z Litwy nawet przy bardzo sprzyjających warunkach. Zdaniem politologów badania te dowodzą, że Litwa jest bliska litewskim Polakom. Politolog Szarunas Liekis uważa, że wyniki tych sondaży obalają stereotyp, iż polska mniejszość narodowa jest nielojalna względem państwa, które zamieszkuje, a bardziej związani czują się z tak zwaną małą ojczyzną, czyli Wileńszczyzną. Taką hierarchię wartości wykazały badania przeprowadzone w latach 2009-2010 przez litewskie Centrum Badań Społecznych na grupie 821 respondentów (mieszkańców Litwy narodowości polskiej) w ramach europejskiego programu ENRI-East. Na Litwie Polacy stanowią największą mniejszość narodową – około 250 tysięcy osób.

IAR/KRESY.PL

Za: Kresy.pl (13 lutego 2012) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polacy?zobacz/litwa-bliska-litewskim-polakom

Skip to content