Aktualizacja strony została wstrzymana

Społeczeństwo wygrało atomowe referendum w Mielnie

Już wiemy dlaczego wszelkie małe i wielkie kliki rządzące krajem nad Wisłą boją się prawdziwej demokracji i referendów. Mają czego lękać się, bo głos wolnych obywateli wysłałby ich wraz ze wszelkimi szemranymi interesami na śmietnik historii.

Warto zapamiętać wczorajszą datę: 12 lutego 2012 roku. Zapisze się w dziejach na równi ze zwycięskimi wydarzeniami przeszłości. To był dzień pierwszej bezkrwawej bitwy polskiej rewolucji demokratycznej.

Spośród 2378 głosujących mieszkańców gminy Mielno na pytanie

„Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno”

2237 obywateli odpowiedziało NIE,

125 osób odpowiedziało TAK,

16 osób oddało głos nieważny.

W referendum wzięło udział 57% spośród 4171 uprawnionych do głosowania. Zatem referendum jest ważne i wiążące.

Wynik mieleńskiej bitwy społeczeństwa z oligarchią niech będzie natchnieniem dla obywateli innych gmin bezpośrednio zagrożonych energetyką nuklearną. Obywatele gminy Krokowa (tam jest Źarnowiec) i gminy Choczewo do dzieła!

Mieleńskie zwycięstwo demokracji pokazuje Polakom drogę do wygrywania z grupami trzymającymi władzę także w innych ważnych sprawach. Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie są potężną bronią obywateli przeciwko samowoli rządzących. Nauczmy się skutecznie z niej korzystać!

MORAŁ: Jeszcze Polska nie zginęła!

Mocniejszy

__________

Przypisy:

1) Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie Gminy Mielno zarządzonego na 12.02.2012 r., Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielno.

2) Referendum lokalne 2012, www.mielno.pl.

Za: Mocniejszy blog (13 Luty 2012) | http://mocniejszy.wordpress.com/2012/02/13/spoleczenstwo-wygralo-atomowe-referendum-w-mielnie/ | Społeczeństwo wygrało atomowe referendum w Mielnie!