Aktualizacja strony została wstrzymana

B. funkcjonariusz sowieckiej KGB szefem bezpieki na Ukrainie

Nowym szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy został Ihor Kalinin. Zgodnie z decyzją prezydenta, zastąpił on na tym stanowisku Walerija Choroszkowskiego, który 18 stycznia został ministrem finansów.

Ihor Kalinin był dotąd szefem Zarządu Państwowej Ochrony – ukraińskiego odpowiednika polskiego Biura Ochrony Rządu. 
Urodził się pod Moskwą. Jest doktorem nauk wojskowych o specjalności „wywiad i zagraniczne armie”. Od 1984 roku służył w radzieckim KGB, brał udział w wojnie w Afganistanie. W latach 1992 – 2002 wykładał w Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Później przez 3 lata kierował centrum przygotowań oddziału Alfa SBU służącego do walki z terroryzmem i zajmującego się ochroną specjalnych świadków i funkcjonariuszy oddziałów ochrony porządku publicznego. W dostępnych życiorysach nie napisano, co robił w latach 2005 – 2010. Nie podano także roku, w którym się urodził. W grudniu 2010 roku Ihor Kalinin został naczelnikiem Zarządu Państwowej Ochrony.

Na Ukrainie Służba Bezpieczeństwa oprócz typowych dla tego typu organów zadań zajmuje się archiwami odziedziczonymi po miejscowych oddziałach radzieckiego KGB. 

IAR/KRESY.PL

Za: Kresy.pl (03 lutego 2012) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/nowy-szef-bezpieki-na-ukrainie | Nowy szef bezpieki na Ukrainie