- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Błogosławiony Bronisław Markiewicz o Mszy Świętej w życiu kapłana

Bł. ks. Bronisław Markiewicz odprawiał tylko Mszę Świętą Trydencką. O niej zanotował:

Najwyższa czynność moja Msza święta: już większej godności na świecie nie osiągnę, ani nawet w niebie… Biada temu kapłanowi, który sobie cokolwiek innego wyżej ceni…; Msza święta centrum życia mego. W niej mogę najlepiej podobać się memu Panu i najwięcej dla chwały Jego uczynić: przez Komunię i ofiarę…; Mam Cię, Jezu, codziennie piastować, spożywać i drugich karmić Twoim Ciałem…”

(Zapiski Źycia Wewnętrznego).

ks. Jacek Bałemba SDB