Badania ultrasonograficzne mogą wpływać na niedorozwój dziecka – stwierdza raport amerykańskich naukowców

Aktualizacja: 2006-08-11 12:00 am

Badania ultrasonograficzne mogą niekorzystnie wpływać na rozwój komórek nerwowych mózgu u rozwijającego się dziecka w łonie matki – stwierdzają badacze w raporcie opublikowanym w piśmie Amerykańskiej Akademii Nauk Proceedings of the National Academy of Sciences. Jak mówi prowadzący badania dr Pasko Rakic, szef wydziału neurobiologi na uniwersytecie Yale University School of Medicine, nie oznacza to, że matki powinny zaniechać koniecznych medycznych badań ultrasonograficznych. Dr Joshua Copel, prezydent Amerykańskiego Instytutu Medycyny Ultradźwiękowej, również twierdzi, że niezbędne badania powinny być wykonywane, jednak dodaje, że jego instytucja zabiega o zmniejszenie liczby badań ultrasonograficznych, jeśli nie są one niezbędne z medycznego punktu widzenia.

Raport stwierdza, że jakkolwiek dokładny wpływ pola ultradźwiękowego na rozwój mózgu dziecka nie jest jeszcze w pełni znany, to zaobserwowano upośledzenia w postaci dyslokacji komórek mózgowych. “Upośledzenia te obejmują różne formy, od niedorozwoju umysłowego, dziecięcej epilepsji, po dysleksję, autyzm i schizofrenię” – stwierdza raport.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=507 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]