Aktualizacja strony została wstrzymana

W 2008 roku 3400 imigrantów z „krajów sponsorujących terroryzm” otrzymało prawo stałego pobytu w USA

Program sponsorowany przez amerykański Departament Stanu, pozwolił na sprowadzenie w 2008 roku do Stanów Zjednoczonych 3400 emigrantów z krajów oficjalnie uznanych przez tenże Departament Stanu jako „sponsorujące terroryzm”, to jest z Iranu, Kuby, Syrii i Sudanu.

W ramach programu „dywersyfikacji wizowej”, czyli loterii wizowej, w 2008 roku wylosowano 50 tysięcy aplikacji o amerykańską wizę. Utworzony przez Kongres program o nazwie Diversity Immigrant Visa Program ma za zadanie zwiększenie szansy na osiedlenie się w Stanach Zjednoczonych osobom pochodzącym z krajów „o niskim wskaźniku imigracji”. W praktyce oznacza to przyjmowanie imigrantów najczęściej z krajów o niskiej kulturze cywilizacyjnej i kulturowej, z konsekwencjami obserwowanymi w wielu miastach amerykańskich.

Według danych dostępnych w Departamencie Stanu, w 2008 roku z krajów oznaczonych jako „sponsorujące terroryzm”, zezwolono na imigrację: 691 osobom z Kuby, 1435 z Iranu, 1147 z Sudanu i 94 z  Syrii.

W roku 2007 raport wydany przez Government Accountability Office mówi o przyjęciu przez USA aż 9800 imigrantów z krajów „sponsorujących terroryzm”.

Tenże sam raport wskazuje również na fakt, iż loteria wizowa jest programem „narażonym na malwersację” i może być sposobem na uzyskanie prawa stałego pobytu przez terrorystów. „Generalny Inspektoriat wskazuje, że program wizowy stanowi znaczące ryzyko dla narodowego bezpieczeństwa ze strony obcych wywiadów, kryminalistów i terrorystów usiłujących skorzystać z programu celem uzyskania stałego pobytu w USA. Inspektoriat proponuje zmodyfikowanie prawa aby uniemożliwić uzyskanie prawa wjazdu i pobytu osobom pochodzącym z krajów sponsorujących terroryzm.”

Wprowadzone po wydarzeniach 11 września 2001 roku różnego rodzaju utrudnienia w podróżach i życiu codziennym (od absurdalnych, zupełnie nieskutecznych i przeraźliwie drogich procedur sprawdzania podróżnych na lotniskach, po – rodem z epoki stalinowskiej – zakazy fotografowania mostów), można uważać jako element ciągłego zastraszania społeczeństwa i przyzwyczajenia do powiększającej się kontroli obywateli. W rzeczywistości, prawdziwie wrogie osoby mogą znaleźć tysiące sposobów na wjazd i osiedlenie się w USA. Program wizowy, prowadzony jako element dywersyfikacji społeczeństwa przez zmniejszenie proporcji przedstawicieli białej rasy, ułatwia to zadanie.


Na podstawie: CNSNews


.