Aktualizacja strony została wstrzymana

Którzy polscy europosłowie poparli ACTA, a którzy byli przeciw

24 listopada 2010 roku Parlament Europejski głosował nad rezolucją krytykującą tryb prac nad ACTA. Określano wówczas także warunki, które muszą spełnić jej pomysłodawcy, żeby Parlament zatwierdził ACTA. Oto jak głosowali polscy europosłowie:

Przeciw ACTA głosowali posłowie SLD i UP: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki, Wojciech Michał Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Władysław Zemke, Adam Gierek

Za ACTA, czyli przeciw rezolucji potępiającej tryb pracy nad ACTA, głosowali posłowie:

  • PIS: Tadeusz Cymański, Marek Józef Gróbarczyk, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro
  • PO: Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jan Kozłowski, Jacek Olgierd Kurski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka
  • PSL: Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Za: komputerswiat.pl

Za: nacjonalista.pl (23 stycznia 2012) | http://www.nacjonalista.pl/2012/01/23/ktorzy-polscy-europoslowie-poparli-acta-a-ktorzy-byli-przeciw/

Skip to content