UE szantażuje Węgrów: dostaniecie pomoc, jak zmienicie definicję małżeństwa

Przedstawiciele Unii Europejskiej ponownie zagrozili władzom Węgier, że wycofają pomoc finansową dla tego kraju, jeśli z konstytucji nie zostanie usunięty zapis, definiujący małżeństwo jako związek wyłącznie mężczyzny z kobietą.(sic!)

Tak zwana „wiosenna konstytucja” przyjęta na Węgrzech w maju ub. roku zbulwersowała europejskich i amerykańskich oficjeli. Zmieniona ustawa zasadnicza nie tylko chroni tradycyjne małżeństwo, ale także życie dzieci od poczęcia i podkreśla wagę wartości chrześcijańskich,  decydujących o tożsamości Węgrów. W dokumencie w rozdziale poświęconym prawom człowieka nie znalazł się forsowany przez kraje unijne zapis o ochronie prawa ze względu na orientację seksualną.

Węgierski dziennik „Magyar Nemzet” napisał w tym tygodniu, że UE znacznie ograniczy pomoc finansową dla Węgier, chyba że władze tego państwa zmienią definicję małżeństwa i wycofają oskarżenia przeciwko byłemu premierowi socjalistycznemu Ferencowi Gyurcsany. Węgierska gazeta powołała się na anonimowe źródła z Brukseli. Jednak rzecznik komisarza do spraw gospodarki uznał te „rewelacje” za nonsensowne.

Komisja Europejska wydała jednak oświadczenie, grożąc wszczęciem kroków dyscyplinarnych przeciwko Węgrom, z powodu przyjęcia nowej konstytucji. Przedstawiciele KE stwierdzili, że są gotowi w pełni wykorzystać wszystkie swoje uprawnienia do analizy zgodności węgierskiego prawa z prawem unijnym. Komisja zastrzegła sobie także prawo do podjęcia wszelkich kroków, które uzna za właściwe, w tym możliwości uruchomienia procedury odnoszącej się do postepowania dyscyplinarnego w sytuacji naruszenia prawa unijnego (art. 258 traktatu o UE). 

Ks. Shenan J. Boquet, prezes Human Life International wezwał przywódców politycznych na Węgrzech, by oparli się taktyce zastraszania ich wysiłków, zmierzających do odbudowy kultury życia w społeczeństwie, już dotkliwie odczuwającym spadek liczby ludności wskutek licznych aborcji.

Ks. Boquet w specjalnym oświadczeniu dla prasy przyznał, że jest to klasyczny szantaż finansowy ze strony możnych w Brukseli. Zdaniem kapłana, UE szantażuje i ciemięży kraje, będące w gorszej sytuacji ekonomicznej. Najpierw je niewoli, a następnie oferuje „pomoc” warunkową. Duchowny wyjaśnił, że stawiane przez dygnitarzy z Brukseli warunki godzą w suwerenność kraju i obrażają kulturę narodową. Zaznaczył także, że to dopiero początek walki o prawo do suwerenności, prawo do życia i tradycyjnej rodziny na Węgrzech.  

Źródło: LifeSiteNews.com,AS.

Za: PiotrSkarga.pl (2012-01-14) | http://www.piotrskarga.pl/ps,9008,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content