W ‘Dzień Judaizmu’, w Hrubieszowie modlą się za nawrócenie Żydów

Aktualizacja: 2006-01-20 12:00 am

Podczas obchodzonego tzw. “Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan”, które odbywa się po tzw. “Dniu Judaizmu”, Narodowe Odrodzenie Polski (NOP) wywiesiło w Hrubieszowie plakaty wzywające do “masowej modlitwy o nawrócenie żydostwa na jedyną prawdziwą religię – katolicyzm”. Treść plakatów nie przeszkadza mieszkańcom Hrubieszowa, chociaż nie podoba się miejscowym duchownym katolickim oraz przedstawicielom ambasady izraelskiej. Na takie stanowisko, Przewodniczący Dzielnicy Lubelskiej NOP z zatroskaniem przyznaje, że “Kościół dużo rzeczy nie popiera. My jesteśmy tradycjonalistami. Opowiadamy się za tym, co było przed Soborem Watykańskim II. Na plakacie nie znalazło się nic innego, jak modlitwa papieża św. Piusa V. Za żydów trzeba się modlić. Tak samo, jak za każdych innych niewiernych.”

KOMENTARZ BIBUŁY: To, że modlitwa o nawrócenie Żydów nie podobała sie przez dwa tysiące lat samym Żydom i nie podoba się dzisiaj – to nic nowego. Przerażające są jednak komentarze duchownych katolickich, którzy gnani “duchem posoborowym” nie widzą konieczności nawracania wiarołomnych Żydów. Dla wymienionego w artykule księdza Adama Firosza, modlitwa św. Piusa V jest “nawracaniem ogniem i mieczem”. Oczywiście takie bezmyślne stwierdzenia księży są przerażające, ale i niezbyt zaskakujące: wszak to właśnie sam Sobór przenicował nastawienie Kościoła do innych religii, szczególnie do Żydów, co w końcu doprowadziło do wycofania się, a teraz nawet praktycznie do zakazywania modlitw o nawrócenie niewiernych, pogan i innowierców. Dziś nie liczy się nawrócenie na łono Kościola, liczy się natomiast obłędny “ekumenizm”, prowadzący w konsekwencji do wyrzeczenia się podstaw katolicyzmu i stworzeniu Nowej Religii w ramach Nowego Porządku Światowego.

Módlmy się gorąco za Żydów, jak nakazywał sam Chrystus. Módlmy się też za błądzących duchownych i hierarchów kościelnych! Matka Boża fatimska przestrzegała przed “diaboliczną dezorientacją” wśród duchowieństwa i hierarchii kościelnej, dezorientacji, która rozgrywa się na naszych oczach. Błądzącym należy nieustannie przypominać, trzykrotnie nieomylnie potwierdzony przez Papieży dogmat Kościoła Extra Ecclessia Nulla Salus Est!

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=50 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]