Chłopcy wychowywani w tradycyjnych rodzinach we wszystkim lepsi

Aktualizacja: 2012-01-12 9:15 pm

Chłopcy wychowywani przez oboje rodziców, matkę i ojca, żyjący w tradycyjnej rodzinie lepiej radzą sobie z zachowaniem w szkole. Ich rówieśnicy wychowywani przez samotne matki są bardziej skłonni do bójek i innych zachowań agresywnych. Do takich wniosków doszli naukowcy z University of Chicago.

Naukowcy analizowali przypadki zawieszenia w prawach ucznia młodzieży szkolnej w USA. W trakcie poszukiwania przyczyn prowadzących do złych zachowań uczniów korzystano także z badań rodziców i nauczycieli pytanych o zdolności poznawcze dzieci oraz ich społeczny, emocjonalny i fizyczny rozwój.

Badacze doszli do wniosku, że w przypadku chłopców sytuacja w rodzinie i jej struktura ma znacznie większy wpływ na ich zachowanie niż typ szkoły czy płeć nauczycieli. Okazało się, że przeżywany przez chłopców bunt przeciwko emocjonalnie lub rzeczywiście rozwiedzionym rodzicom skutkował złym zachowaniem, pogorszeniem ocen, a nawet wydaleniem ze szkoły.

Ta smutna prawidłowość jest szczególnie widoczna w rodzinach samotnych matek. Kobietom z reguły trudniej jest samodzielnie wychowywać syna niż córkę. Niestety, problem pogłębia prawie całkowita feminizacja zawodu nauczycielskiego.

Sfeminizowanie szkolnictwa pozbawia chłopców dobrych męskich wzorców oraz zrozumienia ich potrzeb w ważnym okresie wychowawczym. Dane z przeprowadzonych badań ujawniły, że chłopcy zaczynają być w tyle za dziewczynkami pod względem zachowania i nauki już po roku pobytu w szkole. To kolejna niekorzystna prawidłowość, która dotyczy całego szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim.

Amerykańscy naukowcy badali różne teorie wyjaśniające złe zachowanie i niższe standardy postępowania chłopców w porównaniu z dziewczynkami. Stwierdzili, że „wpływ domu” odgrywa znacznie większą rolę niż różnice biologiczne, styl wczesnej edukacji, płeć nauczycieli lub presja rówieśników. Prawdopodobieństwo, że chłopcy będą agresywni maleje w obliczu dobrej opieki rodzicielskiej matki i ojca.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów „Telegrach” (G.Paton) – 03.01.2012 r. via SPUC – 05.01.2012 r.]

Materiał źródłowy:
Marianne Bertrand, Jessica Pan, „The Trouble with Boys: Social Influences and the Gender Gap in Disruptive Behavior”, mimeo, University of Chicago (2011).

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=49930 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]