Aktualizacja strony została wstrzymana

W.Brytania: Budynek, w którym rozpracowano Enigmę uzyskał chroniony status

Najważniejszy budynek w ośrodku Bletchley Park, gdzie w czasie drugiej wojny światowej złamano kody niemieckiej maszyny do szyfrowania – Enigmy – uzyskał w piątek specjalny status obiektu chronionego (tzw. Grade II listed status).

„Prace, które prowadzono w Bletchley Park były absolutnie niezbędne do zwycięstwa aliantów. Niektóre części obiektu już teraz mają status prawnie chroniony. Cieszę się, że dziś mogę do nich dodać Block C” – powiedział minister stanu ds. dziedzictwa kulturowego John Penrose.

„Blok C miał żywotne znaczenie dla sukcesu całego ośrodka, zwłaszcza w rozszyfrowaniu kodów Enigmy. Jednak miejsce to odegrało również bardzo ważną rolę u zarania wieku informatyki, dzięki rozwojowi maszyn do przetwarzania danych na masową skalę i może być uznane za kolebkę nowoczesnej technologii informatycznej” – dodał.

Specjalny status przyznawany budynkom oznacza, że nie można zmieniać ich przeznaczenia, struktury ani zewnętrznego wyglądu. Blok C został oddany do użytku w 1942 r.

Bletchley Park znajduje się w odległości ok. 80 km na północny zachód od Londynu.

Złamanie kodów Enigmy przez ekipę matematyków z Alanem Turingiem na czele pozwoliło zmniejszyć straty aliantów na Atlantyku, gdzie ich konwoje były atakowane przez niemieckie okręty podwodne. Enigma odegrała też ważną rolę w zwycięstwie gen. Montgomery’ego pod El Alamein i w desancie Normandii.

Historycy oceniają, że możliwość odczytywania niemieckich wiadomości szyfrowanych z pomocą skróciło wojnę nawet o dwa lata.

Pionierską pracę nad Enigmą wykonało jeszcze przed wojną polskie Biuro Szyfrów Sztabu Generalnego WP. Swoje osiągnięcia biuro przekazało wywiadowi brytyjskiemu na krótko przed wybuchem wojny.

Administratorzy ośrodka Bletchley Park chcą, by mieściło się tam narodowe muzeum maszyn matematycznych, kryptografii i kryptoanalizy. W lutym ub. r. dzięki publicznej zbiórce udało się zapobiec sprzedaży rękopisów Turinga zagranicę.

CZYTAJ:

.