Uniwersytet Harvardu odkrył “trzecią płeć”

Aktualizacja: 2006-07-26 12:00 am

Szkoła biznesu Harvard Business School należąca do renomowanego uniwersytetu Harvard University, oznajmiła o wprowadzeniu możliwości wpisywania w aplikacjach studenckich w rubryce “płeć”, określenia “transgender”. Nowi studenci składający aplikacje poprzez Internet, mają więc do wyboru trzy odpowiedzi: kobieta, mężczyzna i “transgender”. Wprowadzając tę “trzecią płeć”, Uniwersytet Harvard ugiął się pod naciskiem lobby homoseksualnego, którego celem jest zatarcie naturalnych różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną, degradacja instytucji małżeństwa i relatywizm moralny społeczeństw.

(Przykład aplikacji tutaj)

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=494 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]