Aktualizacja strony została wstrzymana

Uniwersytet Harvardu odkrył „trzecią płeć”

Szkoła biznesu Harvard Business School należąca do renomowanego uniwersytetu Harvard University, oznajmiła o wprowadzeniu możliwości wpisywania w aplikacjach studenckich w rubryce „płeć”, określenia „transgender”. Nowi studenci składający aplikacje poprzez Internet, mają więc do wyboru trzy odpowiedzi: kobieta, mężczyzna i „transgender”. Wprowadzając tę „trzecią płeć”, Uniwersytet Harvard ugiął się pod naciskiem lobby homoseksualnego, którego celem jest zatarcie naturalnych różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną, degradacja instytucji małżeństwa i relatywizm moralny społeczeństw.

(Przykład aplikacji tutaj)

Skip to content