123 rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego

Aktualizacja: 2011-12-31 6:46 pm

30 grudnia 2011 roku minęła kolejna, 123 rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, polityka-wizjonera, naukowca, menadżera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu państwa, w-ce premira,  twórcy portu i miasta Gdynia, Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowej Woli, Zakładów Azotowych w Chorzowie i Mościcach  oraz wielu innych inicjatyw.

Sejm RP w dniu 21.01.2009 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięciu E.Kwiatkowskiego, której treść brzmiała następująco:

“W sto dwudziestą rocznicę urodzin Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu, wicepremiera, ministra skarbu w rządach II Rzeczypospolitej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wybitnemu twórcy i realizatorowi koncepcji rozwoju polskiej gospodarki, którego roztropne działania w sferze polityki przemysłowej, handlowej i walutowej przyniosły jeden z najszybszych w ówczesnej Europie wzrost gospodarczy i poprawę warunków życia polskiego społeczeństwa.

W latach 1926-1930 Eugeniusz Kwiatkowski, jako minister przemysłu i handlu, opracował Trzyletni Program Stabilizacyjny (1927-30), a także nadzorował budowę portu i miasta Gdyni, będącej najważniejszym portem II Rzeczypospolitej.

Od października 1935 r. do września 1939 r. Eugeniusz Kwiatkowski był wicepremierem do spraw gospodarki i ministrem skarbu. W tym czasie czuwał nad realizacją wielkiego zadania gospodarczego i obronnego nakreślonego w uchwale sejmowej, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy.

COP realizowany na obszarze 60 tys. km2 zamieszkanym przez ponad 5,5 mln ludności, której przeważającą większość stanowili mieszkańcy ubogich wsi, jest modelowym przykładem racjonalnej polityki rozwoju, obejmującej rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, budowę i modernizację zakładów oraz budowę osiedli miejskich dla pracowników z całą infrastrukturą, co można uznać za antycypację polityki regionalnej w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia.

Po II wojnie światowej Eugeniusz Kwiatkowski był delegatem rządu ds. odbudowy gospodarki Wybrzeża. Wówczas – w pewnym stopniu i przez krótki czas – były kontynuowane Jego przedwojenne zamierzenia. Z powodów politycznych został w PRL odsunięty od pełnienia funkcji gospodarczych. Umarł w zapomnieniu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Eugeniusz Kwiatkowski dobrze zasłużył się Polsce.”

Sylwester R. Jaworski

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=49231 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]