Aktualizacja strony została wstrzymana

W Strefie Gazy giną bezbronne rodziny – Mirosław Orzechowski

Samoloty izraelskie pojawiły się nad południowym Libanem, co jest pogwałceniem rezolucji nr 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2006 roku. Inne doniesienia mówią, że Izrael mobilizuje rezerwistów, a jednostki pancerne stoją już na granicy ze Strefą Gazy. Świat wciąż nie protestuje przeciw eskalacji konfliktu, a może się zdarzyć, że nadciągająca wojna stanie się zarzewiem wielkiego napięcia międzynarodowego.

Pisałem wczoraj, że w konflikt żydowsko-arabski nie może być zaangażowana Polska. Co prawda izraelski atak nastąpił w sobotę, to trzeba mieć nadzieję, że milczenie polskich władz spowodowane jest tylko niedostateczną wiedzą o stanie konfliktu, a nie zamiarami odegrania tam roli „stronnika”. Ale faktem jest, że w wyniku izraelskiego bombardowania zginęły setki Palestyńczyków. Trzeba wzywać obie strony konfliktu do zawieszenia działań wojennych, a stanowczo potępić naloty na obszary zamieszkiwane przez ludność cywilną!
Kolejna wojna na Bliskim Wschodzie, właśnie tam, gdzie dwa dni wcześniej w Betlejem Narodził się Zbawiciel, uderza w istotę świętości życia. Chrystus nie tylko nie został uznany przez Żydów za Mesjasza, ale Żydzi wydali Go na śmierć. Kontekst świętości życia musi być obecny w myśleniu o kolejnej wojnie w Ziemi Świętej. Szczególnie dzisiaj w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Chrystusa, kiedy czcimy Dzień Świętej Rodziny. Więcej, 28 grudnia przypada Święto Młodzianków Męczenników, czyli dzieci zamordowanych na rozkaz Heroda, aby zgładzić nowego Króla Żydowskiego.
Kiedy w Strefie Gazy przelewana jest krew, mamy obowiązek pamiętać o jedności tego czasu dla całej ludzkości. Tam też rozpaczają matki, kiedy giną ich dzieci. Mamy obowiązek protestować, jako ludzie wiary i jako Naród jak żaden inny mordowany w minionych wiekach przez sąsiadów. 
Dzisiaj w polskich kościołach czytany jest List Episkopatu, który przecina dywagacje i kłamstwa o in vitro, i rzekomym poparciu Kościoła katolickiego dla sztucznych zapłodnień. W Liście czytamy, m.in.: »W imię odpowiedzialności za prawdę musimy jednak powiedzieć, że w żadnym wypadku nie jest moralnie dozwolone uciekać się do zapłodnienia „in vitro”! Bóg i tylko Bóg jest Panem życia. Dzieci są Jego darem, a nie jednym z dóbr konsumpcyjnych. Nie istnieje „prawo do dziecka”«.
W Dzień Świętej Rodziny i w Święto Młodzianków Męczenników módlmy się o szacunek dla życia i pokój w Ziemi Świętej. Niech politycy zechcą uszanować świętość życia i porzucą wrogie zamiary.

Mirosław Orzechowski

Za: Blog Mirosława Orzechowskiego


Skip to content