Aktualizacja strony została wstrzymana

Francja: Sąd uchylił zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych

Najwyższy Sąd Administracyjny Francji uchylił w poniedziałek rządowy przepis zakazujący francuskim rolnikom uprawy roślin z nasion genetycznie zmodyfikowanych amerykańskiego potentata Monsanto.

W lutym 2008 roku francuskie ministerstwo rolnictwa wprowadziło ten zakaz w trosce o bezpieczeństwo zdrowia społeczeństwa. Już wtedy Europejski Trybunał zakwestionował ministerialny zakaz, który teraz został oficjalnie uchylony przez Radę Państwa.

Jako uzasadnienie uchylenia zakazu posłużono się argumentem braku dowodów przedstwionych przez rząd, jakoby uprawy produktów Monsanto „stanowiły szczególnie podwyższony poziom ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.”

We wrześniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał Francji dokonania przeglądu wprowadzonego zakazu jednak do tej pory rząd francuski nie przedstawiła żadnych nowych dowodów rzekomego zagrożenia związanego z uprawą sprowadzanych roślin.

Do poniedziałkowego orzeczenia rząd prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego jeszcze się nie ustosunkował. Jednak wcześniej podał, że w przypadku uchylenia zakazu trzeba będzie szukać nowej prawnej „klauzuli bezpieczeństwa” w celu ograniczenia sadzenia genetycznie zmodifikowanych roślin.

Ministerstwo Środowiska chce powstrzymać uprawę „genetycznie zmodyfikowanych organizmów, które nie zostały ocenione pod względem zgodności z nowymi przepisami UE lub co do których nie ma pewności na temat ich potencjalnego wpływu na środowisko.”

Środowiska związane z Greenpeace wezwały rząd do podjęcia szybkich działań w celu wprowadzenia zakazu nowych gatunków obawiając się, że przemysł spożywczy moze przenieść swoje zainteresowanie na uprawę kukurydzy Monsano 810 odpornej na szkodniki.

„Jeśli rząd nie podejmie się wprowadzić nowych zakazów to możemy się spodziewać upraw GM z powrotem już w przyszłym roku” – powiedział Sylvain, rzecznik Greenpeace Tardy.
Kukurydza Monsanto – MON 810 – został zmodyfikowany genetycznie włączenie z DNA z bakterii. Pod handlową nazwą YieldGuard jest sprzedawany jako odporny na szkodniki, które mogą zagrażać zbiorom.
Jednak nadal niektóre rządy uważają, że może on stanowić zagrożenie zarówno dla roślin jak i zwierząt.

AFP
opr. wg/2011.11.28

Źródło: French court annuls ban on Monsanto GM crops, AFP – 28.11.2011

Za: Polish Club Online (28 lis 2011) | http://www.polishclub.org/2011/11/28/francja-sad-uchylil-dotychczasowy-zakaz-uprawy-roslin-genetycznie-modyfikowanych-amerykanskiego-potentata-monsanto-gm/ | Francja: SÄ…d uchylił dotychczasowy zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych amerykańskiego potentata Monsanto GM

Skip to content