Aktualizacja strony została wstrzymana

Fokczyński i jego maszyny

Teresa Szóstko, córka Edwarda Fokczyńskiego, członka zespołu deszyfrującego Enigmę, po raz pierwszy podczas publicznego wystąpienia opowie o swoim bohaterskim ojcu

Spotkanie zaplanowano na dziś w białostockim oddziale IPN o godz. 12.00. Edward Fokczyński zmarł w roku 1943 na skutek obrażeń zadanych mu przez Niemców podczas bestialskich przesłuchań. Pomimo wymyślnych tortur nie zdradził tajemnicy Enigmy, dzięki czemu alianci mogli do końca wojny przechwytywać niezwykle ważne niemieckie szyfrogramy, co bardzo pomogło wygrać wojnę.
Oprócz spotkania pani Teresy Szóstko z młodzieżą licealną w programie przewidziana jest również prelekcja Henryka Rembiszewskiego na temat złamania szyfru Enigmy. Na zakończenie spotkania inżynier Jan Bondaruk zaprezentuje swoją unikatową kolekcję radiostacji i urządzeń szyfrujących oraz opowie o sposobach kodowania i nadawania informacji. Zebrane przez niego zabytkowe urządzenia posiadają wyjątkowo wielką wartość historyczną – nie tylko na skalę polską, lecz także światową. Dlatego entuzjaści sprzętu łącznościowego będą mieli rzadką okazję obejrzeć egzemplarze, których gdzie indziej na pewno nie zobaczą. Bondaruk zaprezentuje m.in. radiostacje, sprzęt służący do wykrywania nadajników, nagrywania i podsłuchów. Wśród najciekawszych elementów jego kolekcji znajdują się bardzo rzadkie radiostacje trójczłonowe oraz radiostacje polsko-brytyjskie BP 5 z całym oporządzeniem.

Jednak najważniejsza będzie niemiecka maszyna szyfrująca Enigma i złamanie jej szyfru przez polskich specjalistów już w roku 1932. Przypomnijmy, że jedną z trzech takich maszyn znajdujących się w Polsce posiada Muzeum Wojska w Białymstoku. Jest to jeden z najcenniejszych eksponatów tej placówki.

Adam Białous

Białystok

Za: Nasz Dziennik, Piątek, 18 listopada 2011, Nr 268 (4199) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111118&typ=po&id=po31.txt

Skip to content