Budapeszt: Sąd zdelegalizował patriotyczną organizację “Straż Węgierska”

Aktualizacja: 2008-12-22 10:47 pm

Sąd węgierski wydał 16 grudnia br. wyrok delegalizujący patriotyczną organizację “Straż Węgierska” (Magyar Gárda), która oskarżana była m.in. o antysemityzm i rasizm, szczególnie wobec mniejszości romskiej.

“Straż Węgierska” jest organizacją narodową powstałą zaledwie roku temu i skupiającą wiele tysięcy członków. Jako znak używają oni biało-czerwonych emblematów i chusteczek. Gabor Vona, jeden z założycieli “Straży Węgierskiej” mówi, że celem organizacji jest “zabezpieczenie węgierskiej kultury i tradycji”.

Zaledwie w kilka miesięcy po powstaniu organizacji, przywódcy żydowscy mieszkający na Węgrzech publicznie wypowiedzieli się przeciwko istnieniu tej organizacji, odmawiając przyjęcia zaproszenia wysłanego przez prezydenta Węgier na kończącą rok uroczystość z udziałem przedstawicieli różnych religii. W wystosowanym oświadczeniu Zrzeszenie Węgierskich Społeczności Żydowskich – Mazsihisz stwierdza, że jest to protest przeciwko zawetowaniu przez prezydenta László Sólyom ustawy mającej wprowadzić kary przeciwko “przestępstwom nienawiści” (anti-hate law) oraz nie zdystansowaniu się prezydenta Węgier od – jak stwierdzają – “antysemickiej i anty-gejowskiej” organizacji Hungarian Guard, która manifestowała przed pałacem prezydenckim.

Sąd miejski w Budapeszcie umotywował swą decyzję pisząc, że “Stowarzyszenie Kultury i Tradycji – Straż Węgierska tworzy klimat zastraszania, a jej działania, jak przemasz swoich członków w miejscach osiedlenia Romów i wygłaszane przemówienia, oznaczają pogwałcenie praw innych obywateli.”

Gabor Bona, prezydent “Straży Węgierskiej” odniósł się do decyzji sądu mówiąc, ze “Straż Węgierska nie może być rozwiązana. Straż Węgierska będzie kontynuowała swoją działalność celem ocalenia narodu i społeczeństwa. Będziemy odwoływali się od decyzji sądu.”

Na podstawie: EJP

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=4714 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]