Aktualizacja strony została wstrzymana

Żydowska organizacja ADL wspiera aborcję, przeciwna decyzji prezydenta Busha

Jedną z ostatnich decyzji odchodzącego z urzędu prezydenta G. W. Busha, było podpisanie 19 grudnia br.  nowych regulacji zezwalających na prawo lekarzy i personelu medycznego do odmowy wykonania zabiegu niezgodnego z ich sumieniem – a chodzi oczywiście o zmuszanie lekarzy do przeprowadzania tzw. aborcji. Decyzję prezydenta natychmiast skrytykowała żydowska „Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League – ADL).

Dyrektor ADL ds „praw obywatelskich”, Deborah M. Lauter stwierdza, że nie wolno odmawiać „prawa do niezbędnej opieki reproduktywnej kobiet”. Używając swoistej retoryki, ADL podkreśla, że „Jakkolwiek zachęcamy do zastosowań religijnych w miejscach pracy, to zastosowania te nie mogą obrócić się w dyskryminację. […] Wyrażamy nadzieję, że prezydent-elekt Obama podejmie natychmiastowe kroki celem odwrócenia tej dyskryminującej decyzji.”

Prezydent-elekt Barack Hussein Obama jako najbardziej proaborcyjny prezydent w historii USA, zaznaczał wielokrotnie, że jest przeciwny wszelkim ograniczeniom tzw. aborcji. Sygnały dochodzące z jego biura mówią o konieczności cofnięcia decyzji prezydenta Busha.

Tzw. „Liga Przeciwko Zniesławieniu” (ADL) jest żydowską organizacją założoną w 1913 roku przez masońską syjonistyczną organizację B’nai-B’rith. Służy interesom Izraela i prosyjonistycznych grup, z definicji walczących z chrześcijaństwem. Wprowadza na arenę społeczną elementy judaizacji społeczeństwa, wspiera aborcję, nie sprzeciwia się zalewowi pornografii i innych plag społecznych burzących porządek chrześcijańskiego ładu.


Na podstwie: JTAZOB. RÓWNIEŻ:


.