Żydowska organizacja ADL wspiera aborcję, przeciwna decyzji prezydenta Busha

Aktualizacja: 2008-12-19 12:12 pm

Jedną z ostatnich decyzji odchodzącego z urzędu prezydenta G. W. Busha, było podpisanie 19 grudnia br.  nowych regulacji zezwalających na prawo lekarzy i personelu medycznego do odmowy wykonania zabiegu niezgodnego z ich sumieniem – a chodzi oczywiście o zmuszanie lekarzy do przeprowadzania tzw. aborcji. Decyzję prezydenta natychmiast skrytykowała żydowska “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League – ADL).

Dyrektor ADL ds “praw obywatelskich”, Deborah M. Lauter stwierdza, że nie wolno odmawiać “prawa do niezbędnej opieki reproduktywnej kobiet”. Używając swoistej retoryki, ADL podkreśla, że “Jakkolwiek zachęcamy do zastosowań religijnych w miejscach pracy, to zastosowania te nie mogą obrócić się w dyskryminację. […] Wyrażamy nadzieję, że prezydent-elekt Obama podejmie natychmiastowe kroki celem odwrócenia tej dyskryminującej decyzji.”

Prezydent-elekt Barack Hussein Obama jako najbardziej proaborcyjny prezydent w historii USA, zaznaczał wielokrotnie, że jest przeciwny wszelkim ograniczeniom tzw. aborcji. Sygnały dochodzące z jego biura mówią o konieczności cofnięcia decyzji prezydenta Busha.

Tzw. “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (ADL) jest żydowską organizacją założoną w 1913 roku przez masońską syjonistyczną organizację B’nai-B’rith. Służy interesom Izraela i prosyjonistycznych grup, z definicji walczących z chrześcijaństwem. Wprowadza na arenę społeczną elementy judaizacji społeczeństwa, wspiera aborcję, nie sprzeciwia się zalewowi pornografii i innych plag społecznych burzących porządek chrześcijańskiego ładu.


Na podstwie: JTAZOB. RÓWNIEŻ:


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=4642 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]