- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Ojcowie w rodzinach niepotrzebni – mówi brytyjski Minister Zdrowia

Brytyjski Minister Zdrowia, Carolyn Flint oznajmiła, iż komitet zajmujący się ustaleniem czy konieczny jest ojciec w rodzinie w przypadkach tzw. zapłodnienia In Vitro – orzekł negatywnie. Decyzja ta, pociągająca za sobą zmianę obecnych przepisów, oznacza zwycięstwo środowisk lesbijskich i homoseksualnych, które dążą do zmiany definicji małżeństwa i rodziny i do wyeliminowania pojęcia rodziny jako komórki składającej się z ojca, matki i dziecka (dzieci). Minister Flint powiedziała, że “co prawda nie oznacza to, że ojcowie nie są istotni [w rodzinie], ale to co jest najważniejsze, to aby dzieci były częścią kochającej się rodziny.”

Odpowiednie zmiany prawne będą wprowadzone w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku.