Aktualizacja strony została wstrzymana

Coraz trudniej zdobyć teksty przedsoborowych Papieży

„Osoby, które chciałyby zapoznać się z materiałami źródłowymi dotyczącymi Wiary katolickiej, w szczególności z dokumentami tak podstawowymi, jak zawartość Breviarium Fidei, mogą się rozczarować, gdyż w sieci bardzo trudno znaleźć pełną treść dokumentów przedsoborowych, a już znalezienie tych starszych niż lata 20-te ubiegłego stulecia – graniczy z cudem.”


prawie zgodne z oryginałem

Osoby, które chciałyby zapoznać się z materiałami źródłowymi dotyczącymi Wiary katolickiej, w szczególności z dokumentami tak podstawowymi, jak zawartość Breviarium Fidei, mogą się rozczarować, gdyż w sieci bardzo trudno znaleźć pełną treść dokumentów przedsoborowych, a już znalezienie tych starszych niż lata 20-te ubiegłego stulecia – graniczy z cudem. Dość wspomnieć, że próbując odnaleźć za pomocą wyszukiwarki serwisu Opoka np. encyklikę Pascendi dominici gregis św. Piusa X trafiamy na stronę z „encyklikami Piusa IX” (dziewiątego – sic!) na której to stronie mamy „do wyboru” jedną jedyną (zapewne najważniejszą – dla redaktorów serwisu) encyklikę św. Piusa X o… losie indian w Ameryce Łacińskiej. Może redaktorzy Opoki nie wiedzą, że treść tejże monumentalnej encykliki (Pascendi…) od wielu lat jest dostępna choćby na serwerze Katolickiej Agencji Informacyjnej? Wystarczy ją tylko skopiować, albo podać URL.

Znacznie gorzej jest, gdy rzeczone dokumenty co prawda znajdują się w sieci, ale niekompletne.
Takie prawie zgodne z oryginałem
A słowo „prawie”, jak wiadomo chociażby z reklamy piwa Źywiec – robi wielką różnicę.

Oto trzy przykłady z brzegu:

1) Nota praevia, na mocy której Paweł VI nakazał dodać do konstytucji Lumen gentium wyjaśnienie bardzo dwuznacznego i wprowadzającego zamieszanie tekstu na temat „kolegialności” – tekstu, który wśród innych zagadnień, zrównał moc wiązania i rozwiązywania, którą Chrystus przekazał Apostołom, z mocą, którą otrzymał Piotr jako Namiestnik Chrystusa, oraz który przyznawał swoisty status prawny wysuniętemu postulatowi „kolegium biskupów”. Papież Paweł VI interweniował dosłownie w ostatniej chwili przed zatwierdzeniem tekstu. Prof. Roman Amerio, ekspert (peritus) na Soborze, zapisał w swoim arcydziele Iota Unum: „Nie sposób wytłumaczyć, że po tak licznych konsultacjach i korektach oraz przyjęciu tak wielu poprawek sobór opracował tak niedoskonały dokument doktrynalny, że w momencie jego promulgacji potrzeba było noty wyjaśniającej”. Należy przypomnieć, że bez tejże noty, konstytucja soborowa nie ma mocy prawnej! To jest mniej więcej tak, jakby w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę sejmową bez któregoś z załączników.

Niestety, nawet na sztandarowym w polskiej sieci portalu Archidiecezji Łódzkiej, nie znajdziemy treści tejże noty w języku polskim. Nie znajdziemy jej również po hiszpańsku w opublikowanym na serwerze Stolicy Apostolskiej hiszpańskim tłumaczeniu konstytucji Lumen gentium!

—————————————————

2) 18 maja 1998 r. (a więc ponad 8 lat temu) papież Jan Paweł II znowelizował Kodeks Prawa Kanonicznego między innymi poprzez dodanie do już isniejącego kanonu 750, paragrafu drugiego o treści: Ponadto należy bez zastrzeżeń przyjąć i zachowywać również wszystkie i poszczególne prawdy dotyczące wiary i obyczajów, które Magisterium Kościoła ogłasza w sposób ostateczny, to znaczy te, które są wymagane, aby gorliwie strzec i wiernie przekazywać sam depozyt wiary; kto zatem odrzuca te prawdy, które należy przyjąć w sposób definitywny, sprzeciwia się nauczaniu Kościoła katolickiego.

Niestety, w żadnej z dostępnych online polskich wersji Kodeksu Prawa Kanonicznego (sprawdzałem serwisy: Archidiecezji Łódzkiej, Zakonu Jezuitów i Sądu Biskupiego Kurii w Łomży) nie znajdziemy tegoż paragrafu. Może 8 lat to za mało dla niektórych? Albo treść jest niezbyt wygodna dla wyznawców „kościoła posoborowego”?

Na skandal jednakże zakrawa fakt iż tego paragrafu nie znajdziemy również w tłumaczeniach Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych na serwerze Stolicy Apostolskiej – w wersjach: hiszpańskiej, francuskiej a nawet włoskiej!!!

Mam prośbę do naszych PT Czytelników – o sprawdzenie w dostępnych Wam wydaniach książkowych Kodeksu Prawa Kanonicznego, wydanych po 1998 roku, czy macie wersje kompletne, czy prawie kompletne. Z góry dziękuję za e-maile w tej sprawie.

—————————————————

3) Proszę sobie porównać wprowadzenie encykliki Ecclesia de Eucharistia w różnych wersjach językowych, dostępnych na serwerze Stolicy Apostolskiej i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tylko wersja polska i francuska są zgodne z zapisem w Ewangelii za was i za WIELU, a pozostałe wersje (z wersją łacińską włącznie!!!) fałszują zapis ewangeliczny skłaniając się ku herezji powszechnego zbawienia – poprzez rzekome słowa Chrystusa: za was i za WSZYSTKICH?

wersja polska:
„To tam Chrystus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom mówiąc:Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane (por. Mt 26, 26; Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24). Potem wziął w swe ręce kielich napełniony winem, powiedział im: Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (por. Mk 14, 24; Łk22, 20; 1Kor 11, 25).

wersja angielska:
Take this, all of you and drink from it: this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven

wersja francuska:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés

wersja niemiecka:
Nehmet und trinket alle daraus: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden

wersja włoska:
Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati

wersja portugalska:
Tomai, todos, e bebei: Este é o cálice do meu Sangue, o Sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissao dos pecados

wersja hiszpańska:
Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados

wersja łacińska:
Accipite et bibite omnes: hic calix novum aeternumque testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis funditur et pro omnibus in remissionem peccatorum

Nie dowierzając własnym oczom i zastanawiając się kto i po co ośmielił się sfałszować tekst tejże encykliki, nie opierając się nawet sfałszowaniu wersji łacińskiej, zajrzałem do Wulgaty w ślad za odsyłaczami:

Mk 14:24
Hic est sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effunditur

Łk 22:20
Hic calix novum testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis funditur.

1Kor 11:25
Hic calix novum testamentum est in meo sanguine; hoc facite, quotiescumque bibetis, in meam commemorationem

Jak widać – wersja „za was i ZA WSZYSTKICH” (PRO OMNIBUS) nie ma najmniejszego oparcia w Piśmie Świętym.

Cui bono?


Dodano do serwisu KRONIKA NOVUS ORDO: niedziela, lipiec 09, 2006


Skip to content