Apel w obronie Radia Maryja i TV Trwam

Aktualizacja: 2011-09-27 9:57 pm

Warszawa, 23 września 2011 r.

Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

Z głębokim oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że Telewizja Trwam, jako jedyna z wnioskujących, nie dostała miejsca na platformie cyfrowej od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ta decyzja może skutkować tym, że po roku 2013 miliony Polaków zostaną pozbawione dostępu do programu tej katolickiej stacji. Czy o to chodzi Krajowej Radzie, która ma obowiązek dbania o zapewnienie uczciwych reguł na polskim rynku medialnym?

Katolicy nie są obywatelami drugiej kategorii w Polsce. Decyzja Krajowej Rady wpisuje się jednak w obserwowany od dłuższego czasu wyraźny trend, wskazujący na dyskryminację mediów katolickich, a szczególnie Telewizji TRWAM i Radia MARYJA w naszej Ojczyźnie. Niedawno mieliśmy przecież do czynienia z akcją podejmowaną przez środowiska liberalne, która miała doprowadzić do odebrania Radiu MARYJA statusu nadawcy społecznego. Wszystkie te działania są tym bardziej przygnębiające, że odbywają się w kraju, w którym przygniatająca większość Polaków deklaruje przywiązanie do wiary katolickiej. Szykanowanie Radia Maryja i Telewizji TRWAM, które znalazły swoje miejsce w domach i sercach milionów Polaków, jest nie tylko aktem agresji wobec ludzi wierzących, ale też godzi w wolność słowa w Polsce, która i tak jest już poważnie zagrożona w wyniku ścisłego podporządkowania mediów publicznych przez rządzące partie, włącznie z delegowaniem do władz Telewizji Publicznej osób wprost z rządu bądź z grona urzędników ministerialnych.

Jesteśmy przekonani, że szykanowanie Radia Maryja i Telewizji Trwam ma związek z tym, że te media pozostają poza kontrolą obecnych władz, prezentując rzetelne informacje na temat sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Polsce i na świecie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że “Telewizja Trwam”, “Radio Maryja” oraz “Nasz Dziennik” są zaangażowane w wyjaśnianie okoliczności, w jakich doszło do tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r., włącznie z kwestią odpowiedzialności krajowych władz. Tym samym media katolickie wyręczają media publiczne, które przekazują obraz sytuacji zgodny z interesem rządzących.

Domagamy się rzetelnego rozpatrzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji odwołania złożonego przez Fundację “Lux Veritatis” w sprawie dostępu Telewizji Trwam do platformy cyfrowej. Mamy nadzieję na decyzję, która nie zamknie Telewizji Trwam dostępu do odbiorców w naziemnej technologii cyfrowej. 

Komitet Katyński
Krąg Pamięci Narodowej
Ogólnopolski Komitet Pamięci Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki
Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010

Za: Radio Maryja ()2011-09-27 -- [Org. tytuł: « Apel w obronie Radia Maryja i Tv Trwam»]
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=44447 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]