Unia Europejska żąda zwrotu od szwedzkich rolników części wypłaconych dopłat

Aktualizacja: 2011-09-27 11:52 am

Unia Europejska domaga się od Szwecji zwrotu, wypłaconych w latach 2005-2007, dopłat dla rolników, gdyż w inny sposób zinterpretowała swoje przepisy unijne niż uczyniło to szwedzkie ministerstwo rolnictwa.

Spór dotyczy ponad wielu setek milionów koron szwedzkich, które Szwecja zgodziła się zwrócić, jednak część  – 300 milionów koron (ok. 4.5 mln Euro)  – będą musieli zwrócić rolnicy z własnej kieszeni.

Szwecja otrzymała od Unii w 2008 roku 947 milionów € tytułem dopłat dla rolników, co przełożyło się średnio na 12,977 € / farmę.

Jak powiedział Lars-Erik Lundkvist z Zrzeszenia Szwedzkich Rolników (Lantbrukarnas riksförbund – LRF), niektórzy rolnicy będą się odwoływali od nakazu zwrotu części otrzymanych subsydiów. Średnio każdy rolnik będzie musiał zwrócić około €500.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie The Local (22 Sep 11) - 'EU tells Sweden to repay farm subsidy'
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=44394 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]