Aktualizacja strony została wstrzymana

Unia Europejska żąda zwrotu od szwedzkich rolników części wypłaconych dopłat

Unia Europejska domaga się od Szwecji zwrotu, wypłaconych w latach 2005-2007, dopłat dla rolników, gdyż w inny sposób zinterpretowała swoje przepisy unijne niż uczyniło to szwedzkie ministerstwo rolnictwa.

Spór dotyczy ponad wielu setek milionów koron szwedzkich, które Szwecja zgodziła się zwrócić, jednak część  – 300 milionów koron (ok. 4.5 mln Euro)  – będą musieli zwrócić rolnicy z własnej kieszeni.

Szwecja otrzymała od Unii w 2008 roku 947 milionów € tytułem dopłat dla rolników, co przełożyło się średnio na 12,977 € / farmę.

Jak powiedział Lars-Erik Lundkvist z Zrzeszenia Szwedzkich Rolników (Lantbrukarnas riksförbund – LRF), niektórzy rolnicy będą się odwoływali od nakazu zwrotu części otrzymanych subsydiów. Średnio każdy rolnik będzie musiał zwrócić około €500.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: The Local (22 Sep 11) - 'EU tells Sweden to repay farm subsidy' | http://www.thelocal.se/36304/20110922/

Skip to content