Aktualizacja strony została wstrzymana

Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej skazywał w Stanie Wojennym

Jak walczyć o praworządność wyborów, czy można polegać na Państwowej Komisji Wyborczej, że rzetelnie przeliczy głosy, jeśli wiceprzewodniczącym PKW jest Stanisław Kosmal – sędzia, który skazywał w Stanie Wojennym za działalność niepodległościową?

Pytanie takie postawił bloger 'zaczarowana dorożka’ piszący na portalu Nowy Ekran. Jako dowód przytoczony został wyrok skazujący Ireneusza Sinkiewicza na 8 miesięcy pozbawienia wolności za przenoszenie w dniu 11 czerwca 1982 ulotek i pism.

Wyrok wydał kapitan, a później major Stanisław Kosmal (awansował w Stanie Wojennym), Sędzia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.

Sygnatura sprawy sądowej: So.W.738/82

Sygnatura postepowania prokuratorskiego: Pg.Śl.II-233/82

Sygnatury IPN
IPN BU 1378/17

 Typ sprawy
Główna

Data rozpoczęcia sprawy
11-06-1982

Data zakończenia sprawy
10-02-1983

Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny

Krótka charakterystyka sprawy

Sprawa przeciwko Ireneuszowi Sinkiewiczowi oskarżonemu o to, że w dniu 11 czerwca 1982 r. w Warszawie przenosił w celu rozpowszechniania ulotki i pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny.

Podejrzani / Oskarżeni
Sinkiewicz Ireneusz, ur.: 15-07-1950, imię ojca: nn

Zarzut
Oskarżony o to, że „w dniu 11 czerwca 1982 r. w Warszawie przenosił w celu rozpowszechniania druki zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny”.

Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz.154/.

Skazany
TAK

Wyrok
Skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu warunkowym na 2 lata (na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania). Sąd zwolnił oskarżonego z opłat i kosztów postępowania, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Źródło: www.13grudnia81.pl

Zgodnie z Art. 22. §1. pkt 2 Ustawy o Sądzie Najwyższym, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołany (na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej) przez Prezydenta RP ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.

Kto wnioskował (nazwiska) o powołaniu tego Sędziego do Sądu Najwyższego, ergo, kto uznał, że taka osoba ma kwalifikacje moralne by Sędzią Sądu Najwyższego pozostać?

Kto wnioskował o powołanie tego akurat Sędziego SN jako członka PKW i kto wnioskował o powołanie tej osoby na stanowisko Wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej?

Czy sędzia skazujący […] za działalność opozycyjną może być dla Polaków gwarantem uczciwych i praworządnych wyborów? Wątpię.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Nowy Ekran (26.09.2011) | http://zaczarowanadorozka.nowyekran.pl/post/27996,wiceprzewodniczacy-pkw-skazywal-zolnierzy-w-stanie-wojennym

Skip to content