Aktualizacja strony została wstrzymana

Motywy chrześcijańskie w filmach nieodpowiednie dla dzieci?

Kongres amerykański zajął się klasyfikacją filmu przekazującego pozytywne wartości chrześcijańskie, gdyż uważa, że przypisane filmowi ograniczenie wiekowe jest nieuzasadnione.

Wchodzący na ekrany film pt Facing the Giants, mówi o wierzącym w Boga trenerze drużyny futbolowej i przekazuje dzieciom i młodzieży pozytywne treści i motywacje życiowe. Film otrzymał ograniczenie „PG” (Parental Guidance – Do oglądania razem z towarzyszącą osobą dorosłą), zamiast „G” (General – dozwolony dla całej widowni bez ograniczneń). Po otrzymaniu licznych skarg, doradca-koordynator Przewodniczącego Izby Reprezentantów (Majority Whip), kongr. Roy Blunt zażądał wyjaśnienia od Amerykańskiego Stowarzyszenia Filmowego – MPAA (Motion Picture Association of America), powodów dokonania takiej klasyfikacji filmu. MPAA twierdzi jednak, że kontrowersja wynikła ze zwykłego wewnętrzego nieporozumienia w środowisku filmowym i zaprzecza jakoby motyw religijny miał wpływ na tę decyzję. Kongr. Blunt w liście do przewodniczącego MPAA Dan Glickman napisał, iż: „Incydent ten ukazuje niepokojącą możliwość uznawania przez MPAA tematyki chrześcijańskiej jako bardziej niebezpiecznej dla dzieci niż narażanie ich na [obrazy] seksu i przemocy.”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content