Aktualizacja strony została wstrzymana

Nie ma pięniędzy? Są! Muzeum Historii Żydów otrzyma dodatkowo 8 milionów

Zamiast planowanych 2 milionów złotych, Muzeum Historii Żydów Polskich otrzyma 10 mln zł. Jak zapowiedział Bogdan Zdrojewski, zawiadujący tworem o nazwie „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”: – W przyszłym roku przeznaczymy na bieżącą działalnośc [tej] instytucji po 5 mln zł z budżetu ministerstwa [„Kultury”] i miasta Warszawy. Dotychczas Muzeum otrzymywało po milionie złotych.

Muzeum ma zostać otwarte w 2013 roku, a pracować ma w nim aż 100 osób. Już dzisiaj muzeum w budowie zatrudnia 1/4 tej docelowej liczby.

Niestety, trudności z budową nawet tak „priorytowej” placówki mogły spowodować opóźnienie jej otwarcia, co zaalarmowało społeczność żydowską. Doprowadzono zatem do tego, że w napiętym harmonogramie prezydetna USA odwiedzającego Polskę, znalazł się czas na wizytę placu budowy Muzeum. Obama wyraził życzenie przyjazdu na otwarcie tej instytucji, co ma mieć miejsce w 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Jak stwierdza autor informacji w Źyciu Warszawy, dodatkowe pieniądze znalazły się, bowiem „pomogła wizyta prezydenta USA”.

Całkowity koszt budowy Muzeum ma wynieść około 200 mln zł, które to pieniądze pokryją po połowie „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz władze Warszawy. Czytaj: budowę instytucji żydowskiej pokryją polscy podatnicy.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Rzeczpospolita (20-09-2011) - 'Obama pomógł muzeum' | http://www.rp.pl/artykul/55362,720117.html

Skip to content