Aktualizacja strony została wstrzymana

Nowa wroga żydowska elita – wywiad z prof. Kevinem MacDonaldem

W swoich kilku książkach, dr Kevin MacDonald zarysowuje plan zniszczenia kultury białych chrześcijan. Poniżej – wywiad brata Nathanaela Kapnera z dr Kevinem MacDonaldem.

Brat Nathanael Kapner [BNK]: Czy w Ameryce zmniejsza się wpływ WASPów? [WASP = White Anglo-Saxon Protestant – Biały AngloSaski Protestant – przyp. tłum.]

Prof. Kevin MacDonald

Dr Kevin MacDonald [KMD]: Z pewnością tak . . . to poważny spadek. Ilustruje go ostatni artykuł Stephena Walta z izraelskiego lobby. Sprzeciwia się on białej chrześcijańskiej koncepcji w zachodnim społeczeństwie, a zadeklarował go słowami: „idea obrony jakiegoś świętego pojęcia ‘chrześcijańskiego Zachodu’, rzekomo oblężonego przez obcą kulturę”. Stawką jest to, że intelektualiści WASP, tacy jak Walt, doskonale wkupili się w wywoływanie przez Żydów poczucia winy w zachodniej cywilizacji, która wyrosła z kontekstu białego chrześcijaństwa.

BNK: Czy elitę WASPów zastąpiła inna elita?

[KMD]: Tak, żydowska elita przejęła wszystkie główne najważniejsze punkty amerykańskiego społeczeństwa: naukę, sądy i politykę. Szczególnie irytuje mnie to, że Żydzi nurzają nam w tym twarze. Na przykład, Robert Frank w Wall Street Journal w artykule That Dying Star – The American WASP [Umierająca gwiazda – amerykański WASP], jest pełen żydowskiego triumfalizmu i pogardy dla WASPów. Jest jeszcze Philip Weiss, ten ‘oświecony Żyd’ z Mondoweiss, który w ostatnim artykule „WASP Society Is Disintegrating” [Rozpadające się społeczeństwo WASPów], wywyższa „żydowski świat” chwaląc się, że on do niego należy, zastępując „świat WASPów” tą samą spójnością rasy, kultury i pieniądza.  

BNK: W jaki sposób Frank uzasadnia wypieranie przez żydostwo elity WASPów?

KMD: Jako powód żydowskiej dominacji, podaje zanik więzi rodzinnych WASPów i wzrost merytokracji. Jest to ulubiony aspekt żydowskiej auto-koncepcji – idei, że Żydzi zastąpili WASPów dlatego, że są mądrzejsi i pracowici.
Ale to prowadzi do największej ironii: mianowana do Sądu Najwyższego Elena Kagan, wyjątkowo nie posiada kwalifikacji w kwestii zwykłych standardów: praktyki sądowniczej, publikacji naukowych, doświadczenia na sali sądowej. Przeciwnie, wszystkie dowody pokazują, że to mianowanie Kagan zawdzięcza żydowskim powiązaniom etnicznym.

BNK: Czy nowa elita żydowska jest poprawą w stosunku do elity WASPów?

KMD: Nie. Powiedzmy to tak. Jedną z charakterystycznych wad WASPów jest ich wiara w  to, że inne narody są takie jak oni, wobec czego ci którzy ich zastępują będą podtrzymywać te same ideały. . . takie jak podejmowanie decyzji w oparciu o zasady, a nie interes własny.

BNK: Czy Żydzi nie działają w oparciu o zasady?

KMD: To, na czym opiera się podejmowanie decyzji przez Żydów jest w często stawianym sobie przez nich pytaniu: „Czy to dobre dla Żydów?” Silne utożsamianie rasowe, tak wybujałe wśród żydostwa, jest dokładnym przeciwieństwem zasady.

BNK: Kiedy Żydzi zaczęli kwestionować społeczeństwo WASPów?

KMD: Według teorii Philipa Weissa, rozpoczęło się to ruchem antywojennym w latach 1960. Na przykład w Columbii, studenci żydowscy, wielu z nich jest liderami radykalnych grup lewicowych, „Studenci za demokracją”, donieśli na profesorów, którzy swoje dochody zasilali pracując dla kontrahentów w dziedzinie obrony. I ubolewali nad administracją Columbii za „ociekanie gojowskością”.  Tak więc, tam był aspekt społeczny kwestionowania gojowskiej władzy, tu nie chodziło tylko o władzę.

BNK: Co o tym myślisz?

KMD: Źe tu chodziło o likwidację kultury białej elity gojowskiej. To było jasne i proste wypieranie rasowe, dekapitujące amerykańskie społeczeństwo i zastępowanie jej żydowską elitą.

BNK: Jak mógłbyś opisać nowa elitę żydowską?

KMD: To wroga elita, wroga wobec tradycyjnego narodu i kulturze Ameryki, na sposób, który był zupełnie obcy dla WASPów, którzy reprezentowali duży procent populacji. Społeczeństwo chodziło do kościoła, oni też. Społeczeństwo służyło w armii, oni też. Społeczeństwo organizowało skromniejsze wesela, a elita wykwintne, ale wszyscy używali tego samego dystyngowanego słownictwa, ale żaden z nich nie wyrażał własnych myśli.

BNK: W twojej pracy o cywilizacji zachodniej, opisujesz żydowską wrogość wobec wartości chrześcijańskich. Czy taka jest postawa nowej elity naszego narodu?

KMD: Żydowska elita obawia się tej Ameryki, która poważnie podchodzi do chrześcijaństwa. Na przykład Rick Perry. Z Perrym Żydzi mają z prawdziwy problem, ponieważ on jawi się jako poważny chrześcijanin. Jego ostatnie zgromadzenie modlitewne wywołało wśród Żydów strach i odrazę. To dlatego oni wolą Romneya. . . on trzyma swoją religię na boku.

Wszystko sprowadza się do jednego. Dzisiejsza żydowska elita nienawidzi narodu którym rządzi.

Tłumaczenie Ola Gordon (11.09.2011)

Kevin B. MacDonald  – profesor psychologii na Stanowym Uniwersytecie Kalifornii w Long Beach. Studiował biologię i filozofię, doktorat z nauk biobehawioralnych na Uniwersytecie Connecticut. Od 1994 r. profesor z tzw. tenure (ta ranga w amerykańskim systemie wyższych uczelni zapewnia profesorowi niezależność naukową i chroni przed zwolnieniem, nawet wobec wypowiadania opinii niezgodnych z obowiązującymi wersjami).

Prof. MacDonald w swoich książkach szczegółowo wyjaśnia zachowanie się grup żydowskich na przestrzeni dziejów. Ukazuje rewolucyjne zaangażowanie Żydów, zawsze skierowane przeciwko zastanemu porządkowi. Ukazuje też rolę Żydów w tzw. rewolucji kulturalnej lat sześćdziesiątych XX wieku przez promowanie moralnej destrukcji tkanki społecznej i nienawiści do  chrześciajaństwa.

 

Za: StopSyjonizmowi (12 Wrzesień 2011) | http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/09/12/nowa-wroga-zydowska-elita/ | Nowa wroga żydowska elita