- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

W Sejmie RP odrzucono projekt zakazu aborcji

Sejmowe komisje: Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziały się za odrzuceniem obywatelskiego projektu wprowadzającego całkowity zakaz aborcji. Wnioski w tej sprawie złożyli posłowie PO i SLD. Projekt zakłada m.in. wykluczenie z obowiązującego prawa wszystkich wyjątków, które dopuszczają w Polsce aborcję.

Za odrzuceniem obywatelskiego projektu głosowało 45 posłów; przeciwko było 22; nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący posiedzeniu Sławomir Piechota (PO) poinformował, że Sejm zajmie się projektem prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu – 29-31 sierpnia br.

Podczas obrad połączonych komisji pierwszy z wniosków złożył b. minister zdrowia Marek Balicki, zwolennik aborcji: „W Sejmie mamy stanowić prawo, a nie rozstrzygać kwestie światopoglądowe”. Podkreślił, że prawo ma być dla wszystkich obywateli, natomiast przedstawiony projekt jest “skrajny” i “ideologiczny”.

Drugi wniosek ws. odrzucenia projektu złożyła posłanka PO Janina Okrągły. Oceniła, że projekt ten jest zbyt radykalny. “Proponowane rozwiązania mogą doprowadzić do rozrostu podziemia aborcyjnego, ale także do uruchomienia tendencji na rzecz liberalizacji tej ustawy”.

W myśl obecnie obowiązujących (od 1993 r.) przepisów, aborcji można dokonać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy np. ciąża jest wynikiem przestępstwa (zgwałcenie, kazirodztwo).

Według Ministerstwa Zdrowia, które co roku uczestniczy w przygotowaniu sprawozdanie z realizacji ustawy, w 2009 r. zarejestrowano 538 aborcji: 510 z powodu upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu, 27 w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jedną ze względu na to, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego.

[Na podstawie serwisu informacyjnego: ”Rzeczpospolita” – 19.08.2011 r.]