Przyjaciele Bandery przede wszystkim w PJN

W środowisku Kresowian i ich potomków trwają zagorzałe spory, czy głosować na PiS. W 2005 r. środowisko to gremialnie głosowało na braci Kaczyńskich, ale szybki rozczarowało się postępowaniem prezydenta RP i wielu jego dworzan.

W tym kontekście polecam doskonałą analizę dr hab. Leszka Jazownika, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pisze on tak:

Cytuję za miesięcznikiem „Nad Odrą”.

„Gołym okiem można natomiast dostrzec, iż wiele osób jawnie lub milcząco wspiera działania ukraińskich nacjonalistów. Oczywiście najbardziej wśród nich widoczni są politycy. Środowiska kresowe wielokrotnie zwracały uwagę, że wiele tego rodzaju osób przeniknęło do najbliższego otoczenia politycznego braci Kaczyńskich. Należą do nich choćby:

– Bogumiła Berdychowska – doradczyni prezydenta Kaczyńskiego w sprawach wschodnich, która była inicjatorką zbierania podpisów pod apelem do Rady Miasta Warszawy w sprawie niedopuszczenia do budowy pomnika ku czci ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Warszawie.

– Marek Kuchciński – wiceprezes PiS, a obecnie wicemarszałek Sejmu RP, znany ze swych sympatii banderowsko-upowskich. Szczególną aktywność wykazał w załatwianiu pochówku na cmentarzu wojennym strzelców siczowych w Przemyślu dla ludobójców z UPA zabitych podczas napadu na Birczę.

Ostatnio pod przywództwem wspomnianej tu już uprzednio Joanny Kluzik-Rostkowskiej wyodrębniło się z PiS-u ugrupowanie sympatyków i apologetów ruchu neobanderowskiego, występujące pod znamienną nazwą „Polska Jest Najważniejsza” . W skład tego ruchu wchodzą m.in.:

– Paweł Kowal – w okresie PRL-u tajny współpracownik WSI, później wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, a obecnie eurodeputowany PiS, który systematycznie krytyko-wał rezolucję Parlamentu Europejskiego z 25 lutego 2010 roku, potępiającą uhonorowanie Bandery tytułem Bohatera Ukrainy.

– Michał Kamiński – zasłynął z dokonywanych na forum europarlamentu niewybrednych ataków na śp. europosła Filipa Adwenta , który udokumentował ogromną liczbę przypadków łamania na Ukrainie ordynacji wyborczej przez obóz wyborczy Juszczenki, a w szczególności – krytykował ulotkę wyborczą pt. Ukraina dla Ukraińców, informującą, że przyszły prezydent gwarantuje wprowadzenie dyktatury narodowej oraz wygonienie Moskali, Przeków [tj. Polaków] i Żydów .

– Adam Bielan – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za odrzuceniem wysuniętego na tym forum projektu uznania zbrodni UPA za akt ludobójstwa, natomiast silnie zaangażował się w dążenia do tego, by za przejaw ludobójstwa uznany został Wielki Głód na Ukrainie Wschodniej.

– Elżbieta Jakubiak – posłanka domagająca się stanowczego respektowania linii Giedroycia w polskiej polityce wobec Ukrainy.

Niestety, to jest tylko wierzchołek góry lodowej”

Profesor napisał także o doradcy prezydenckim Janie Olszewskim:

„Doprawdy jest żałosne to, że były premier polskiego rządu, człowiek stojący na czele Ruchu Odbudowy Polski – partii deklarującej podtrzymywanie tradycji patriotycznych, nie dostrzega różnicy między Stepanem Banderą a Józefem Piłsudskim oraz między AK (organizacją wojskową powołaną do walki z hitlerowskim okupantem) a UPA (organizacją terrory-styczną, wyrastającą ze skrajnie nacjonalistycznej ideologii Dmytra Doncowa, szkoloną i dozbrajaną przez hitlerowców, odpowiedzialną za masową eksterminacją ludności cywilnej). 

Co do ostatnie wspomnianej Elżbiety Jakubiak, to mogę potwierdzić to z autopsji, gdyż w kwietniu 2011 r. na zaproszenie posła Adama Gawędy uczestniczyłem w Wodzisławiu Śląskim w świetnie przygotowanej akademii ku czci ofiar Katynia. Na koniec spotkania przybyła także poseł Jakubiak, która zamiast powiedzieć sensownego do zgromadzonej młodzieży szkolnej wygadywała niestworzone brednie o zasługach Juszczenki w budowaniu „wschodniej flanki”.

Cały tekst prof. Jazownika przeczytaj pod linkiem [link]

To tekstu tego będę powracać w kolejnych wpisach.

Wczoraj aresztowano Julię Tymoszenko, która wraz Wiktorem Juszczenko zniszczyła owoce „pomarańczowej rewolucji”. W Polsce jej największymi sojusznikami, jak  byli wspomniani Paweł Kowal i Michał Kamiński. Czy będą o nią walczyć w Parlamencie Europejskim? Czy tez porzuca ją jak niepotrzebny przedmiot?

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Za: Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski blog (2011-08-06) | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4649

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content