Senat RP przyjął ustawę dopuszczającą GMO w Polsce

Aktualizacja: 2011-07-30 6:54 pm

Senat przyjął bez poprawek ustawę o nasiennictwie w kształcie uchwalonym 1 lipca przez Sejm. Za przyjęciem głosowali senatorowie Platformy Obywatelskiej, przeciwni byli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. O odrzucenie ustawy w całości wnioskowała senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według niej, niewystarczające i niejednoznaczne zapisy umożliwią rejestrację nasion genetycznie modyfikowanych, zatem faktycznie wprowadzą GMO do polskiego rolnictwa.

Zdaniem PiS ustawa była źle przygotowana, nie odbyły się konsultacje społecznych i naukowe. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że znowelizowana ustawa daje możliwość wprowadzenia do obrotu materiału genetycznie modyfikowanego. Zgadza się bowiem na zakup modyfikowanego ziarna chociażby tylko na potrzeby własne rolników, a to oznacza, że prędzej czy później trafi ono na rynek. Prawo i Sprawiedliwość oraz inni przeciwnicy znowelizowanej ustawy o nasiennictwie twierdzą, że polskie rolnictwo jest zbyt rozdrobnione, by rolnicy mogli się ustrzec przed modyfikowanymi roślinami, nawet, gdy nie zechcą ich na swoim polu. Uważają, że w takiej sytuacji zagrożone jest zwłaszcza rolnictwo ekologiczne, które mogłoby być szansą Polski w świecie.

Zdaniem PO, cała dyskusja o genetycznie modyfikowanych organizmach odbywała się poza ustawą, ponieważ jej zapisy w ogóle nie dotyczą GMO. Na nowe przepisy długo czekali hodowcy – podkreślali senatorowie Platformy Obywatelskiej. Według nich uchwalony zakaz obrotu jest wystarczający, a szczegółowe rozwiązania w kwestii GMO znajdą się w odrębnej ustawie. Jej projekt jest już w Sejmie.

Przeciwnicy GMO, którzy demonstrują od kilku dni przed Senatem, zapowiadają, że będą apelować do prezydenta, aby nie podpisywał ustawy. Jeśli to zrobi, zaskarżą ją do Trybunału Konstytucyjnego. Mówią, że do czasu, aż los ustawy zostanie ostatecznie przesądzony, odbywać się będą następne demonstracje.

Znowelizowana ustawa o nasiennictwie wprowadziła m.in. przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego, zasady jego etykietowania i oznaczania. Potwierdziła, że nowe odmiany roślin uprawnych nadal będzie rejestrował Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Aleksandra Tycner/zr

Za: Stooq (29.07.2011 (IAR)) -- [Org. tytuł: « Senat - GMO - przyjęte»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=41440 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]