Aktualizacja strony została wstrzymana

Do redaktorów „Gazety Wyborczej” w odpowiedzi na zadane mi publicznie pytanie, jak naprawdę nazywał się mój ojciec

Do Redaktorów „Gazety Wyborczej” w odpowiedzi na zadane mi publicznie pytanie, jak naprawdę nazywał się mój ojciec

Kazimierz Wierzyński, wielki poeta, autor „Wolności tragicznej”, „Czarnego poloneza”, „Tkanki ziemi”, nazywał się naprawdę Wirstlein. W czasie I wojny światowej walczył w armii austriackiej. Był dobrym Polakiem.

Joachim Lelewel, twórca polskiej historiografii romantycznej, był potomkiem niemieckiej rodziny pochodzącej z Prus Wschodnich. Był dobrym Polakiem.

Szymon i Bartłomiej bracia Zimorowicowie, pierwszy autor „Roksolanek”, drugi autor „Sielanek nowych ruskich”, nazywali się naprawdę Ozimek i byli z rodziny ormiańskiej. Obaj byli dobrymi Polakami.

Leopold Staff, świetny poeta, był synem czeskiego cukiernika, który osiedlił się we Lwowie. Jego matka była z domu Fuhrherr. Był dobrym Polakiem.

Samuel Bogumił Linde był Niemcem z rodziny szwedzkiej, która przybyła do nas ze Szwecji i u nas się zniemczyła. W roku 1794 wziął udział w insurekcyjnym wieszaniu w Warszawie, dwadzieścia lat później ukazał się ostatni z sześciu tomów jego „Słownika języka polskiego”. Był dobrym Polakiem.

Wincenty Pol, autor „Pieśni o ziemi naszej”, był synem Niemca. Za udział w Powstaniu Listopadowym odznaczony orderem Virtuti Militari. Był dobrym Polakiem.

Władysław Syrokomla, autor licznych gawęd, mających za temat życie ludu ruskiego i polskiego, był synem ubogiego białoruskiego szlachcica i nazywał się naprawdę Kondratowicz. Był dobrym Polakiem.

Mieczysław Grydzewski, wydawca i redaktor „Wiadomości Literackich”, pochodził z rodziny żydowskiej, jego ojciec nazywał się Grycendler. Całe swoje życie służył literaturze polskiej, w wydawanych na emigracji „Wiadomościach” londyńskich występował w obronie polskiego interesu narodowego. Był dobrym Polakiem.

Marian Hemar, współpracownik Grydzewskiego w Londynie, był z rodziny żydowskiej, jego ojciec nazywał się Hescheles. Znakomity satyryk, wyśmiewał  w swoich wierszach sowieckich kolaborantów oraz innych pożytecznych idiotów. Był dobrym Polakiem.

Jan Lechoń, a z ojca Serafinowicz, herbu Pobóg, wielki poeta, był z rodziny tatarskiej. Kochał Polskę.

Bolesław Leśmian, z ojca Lesman, największy poeta polski XX wieku, pochodził z rodziny żydowskiej. Był dobrym Polakiem.

Szymon Askenazy, największy polski historyk XX wieku, był z rodziny żydowskiej. Był dobrym Polakiem.

Aleksander Wat, z ojca Chwat, wybitny poeta, autor „Wierszy śródziemnomorskich”, był z rodziny żydowskich rabinów. W młodości komunista, porzucił komunizm i potępił go. Był dobrym Polakiem.

Adam Mickiewicz, z rodu żmudzkiego księcia Giedrusa herbu Poraj, największy poeta polski. Był dobrym Polakiem.

Fryderyk Chopin, z matki Polki i z ojca Francuza. Był dobrym Polakiem.

Jarosław Marek Rymkiewicz

Za: wPolityce (2011-07-14 ) | http://wpolityce.pl/view/15054/Do_redaktorow__Gazety_Wyborczej__w_odpowiedzi_na_zadane_mi_publicznie_pytanie__jak_naprawde_nazywal_sie_moj_ojciec.html

Skip to content