Aktualizacja strony została wstrzymana

Trąbka sygnałówka M134D

Potrzebny mi od zaraz biegły z zakresu etyki, w celu wydania opinii. Może być nawet profesor Sadurski. Potrzebuję mianowicie opinii eksperta na temat jak powinien się zachować gruntownie etyczny obywatel kraju, którego rząd łże jak pies.

W odpowiedzi na pismo Blogmedia 24 z formalnym zapytaniem, po co i dlaczego policja polska zakupiła elektroakustyczne urządzenia LRAD (Long Range Acoustic Device), opracowane w Stanach Zjednoczonych jako non-lethal riot weapon, czyli broń do walki z tłumami w miarę możności nie powodującą zgonów, kancelaria Prezesa Rady Ministrów oficjalnie odpowiada, że urządzenia te zostały nabyte przez policję jako „urządzenia rozgłaszające dużej mocy”, czyli taka trochę większa tuba, przez którą można wzywać do rozejścia się. Pani Małgosia, główny specjalista (specjalista od czego?) jest zdumiona, że po przeczytaniu instrukcji obsługi niespodziewanie okazało się, że urządzenia LRAD mogłyby zostać użyte również do czegoś innego.

Pani Małgosia zapewnia, że kryształowo etyczna policja polska nie ma ani takiego zamiaru, ani takich uprawnień, by LRAD-ów, emitujących tony eufemistycznie określane przez producenta jako „powerful deterrent tones” z natężeniem dźwięku SPL=149 dB(A)/1m w wąskiej, zogniskowanej 15 stopniowej wiązce, ustawionych na obrotowej podstawie umożliwiającej celowanie tą wiazką, używać zgodnie z ich oryginalnym przeznaczeniem, to jest do rozpraszania tłumów.

(…) zamawiający nie przewidywał i nie żądał, aby ww. sprzęt posiadał funkcję umożliwiającą obezwładnianie osób za pośrednictwem dźwięku o wysokiej częstotliwości. Ze specyfikacji technicznej zakupionych urządzeń wynika, że prawdopodobnie mają one taką możliwość, jednakże winno się traktować ją jako funkcję dodatkową, na którą zamawiający nie miał wpływu. Należy bowiem zdecydowanie zaznaczyć, że powyższy parametr nie jest i w aktualnym stanie prawnym nie może być wykorzystywany w działaniach Policji.(…)

Ma ta deklaracja mniej więcej tyle samo sensu co sławna etykieta z okresu amerykanskiej prohibicji, z napisem:

„Lemoniada w proszku. UWAGA: Zawartości opakowania nie należy mieszać z dwoma galonami ciepłej wody i odstawiać na trzy doby w ciemnym miejscu o temperaturze pokojowej w celu poddania fermentacji, ponieważ uzyskałoby się w ten sposób napój alkoholowy, co jest prawnie zakazane”.

Niedługo zapewne doniosą nam z kancelarii premiera, że biedna policja, zakupując z przetargu w firmie Dillon Aero trąbkę sygnałówkę typu M134D, nie była niestety świadoma, że zamówiony instrument muzyczny jest wyposażony standardowo w sześć luf, sześć komór nabojowych, silnik elektryczny, podajnik amunicji, oraz pojemnik na 3000 sztuk amunicji, i oprócz swojej zasadniczej funkcji trąbienia, jego specyfikacja techniczna sugeruje, że być może posiada także funkcję dodatkową prowadzenia ognia ciągłego standardową amunicją strzelecką NATO kalibru 7.62mm z szybkostrzelnością 3000 strzałów na minutę. Możliwość używania trąbki sygnałówki M134D do czegokolwiek innego niż trąbienia sygnałów winno się traktować jako funkcję dodatkową, na którą zamawiający nie miał wpływu. Należy bowiem zdecydowanie zaznaczyć, że strzelanie do tłumów z szybkostrzelnej broni automatycznej zamontowanej na pojazdach lub helikopterach nie jest i w aktualnym stanie prawnym nie może być wykorzystywane w działaniach Policji.

Trąbka sygnałówka M134D (foto: world.guns.ru)

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na e-mail z 22 czerwca skierowany do minister J. Pitery przekazuję wyjaśnienia przygotowane przez Biuro pani minister:

Z udzielonych w przedmiotowej sprawie przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Adama Rapackiego wyjaśnień wynika, iż zakup 6 kompletów urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD był przedmiotem dwóch przetargów nieograniczonych, ogłoszonych przez Policję w 2010 r. (znak: 181/BLP/127/Cut/10/EMi oraz 272/224/Cut/lO/KM).

Ogłoszenie wskazanych powyżej przetargów wynikało z konieczności doposażenia Oddziałów Prewencji Policji w związku z zabezpieczeniem spotkań zaplanowanych w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE, co było zgodne z Harmonogramem składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie polskiej Prezydencji, zatwierdzonym przez Podsekretarza Stanu w MSWiA – pana Piotra Stachańczyka. W dokumencie tym działanie nr 3 «Teleinformatyka» przewidywało zakup 5 szt. Urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD. W późniejszym terminie, za zgodą dysponenta środków finansowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), uzyskano zgodę na zwiększenie zakupu o 1 komplet. Łącznie Policja zakupiła 6 takich urządzeń.

Do przygotowania specyfikacji technicznej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia został powołany zespół z udziałem przedstawicieli Oddziałów Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji. Zespół przygotował dokument zawierający specyfikację techniczną, zgodnie z którą przedmiotem zamówienia było urządzenie rozgłaszające dużej mocy – LRAD, a jego przeznaczeniem wykorzystywanie do przekazywania komunikatów, informacji i ostrzeżeń podczas akcji i operacji policyjnych prowadzonych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami, awariami technicznymi oraz zdarzeniami o charakterze nadzwyczajnym. Ponadto wskazane zostały warunki, w jakich urządzenie będzie pracowało, informacje o sposobie transportowania, przechowywania, elementach, jakie powinny wchodzić w skład zestawu oraz podstawowe parametry. Termin składania ofert określono na dzień 20.09.2010 r. w odniesieniu do 5 urządzeń oraz 17.11.2010 na pozostałe urządzenie. Wyboru złożonych ofert dokonano odpowiednio w dniach 20.09.2010 r. oraz 17.11.2010 r. Następnie 30 września 2010 r. oraz 6 grudnia 2010 r. podpisane zostały umowy z firmą Delta Sp.j. Krentowski, Hus, z terminem realizacji, odpowiednio, do 10 i 15 grudnia 2010 r. Łączna wartość dokonanego zakupu wyniosła 780 tys.

Użytkownikami końcowymi zakupionych urządzeń są poniżej wymienione Oddziały Prewencji Policji:

– Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
– Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
– Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
– Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,
– Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
– Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Odnosząc się do kwestii związanych z wykorzystywaniem zakupionych urządzeń, podkreślić należy, że – zgodnie z udzielonymi przez MSWiA wyjaśnieniami – zamawiający nie przewidywał i nie żądał, aby ww. sprzęt posiadał funkcję umożliwiającą obezwładnianie osób za pośrednictwem dźwięku o wysokiej częstotliwości. Ze specyfikacji technicznej zakupionych urządzeń wynika, że prawdopodobnie mają one taką możliwość, jednakże winno się traktować ją jako funkcję dodatkową, na którą zamawiający nie miał wpływu. Należy bowiem zdecydowanie zaznaczyć, że powyższy parametr nie jest i w aktualnym stanie prawnym nie może być wykorzystywany w działaniach Policji.

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Policję podczas prowadzonych działań prewencyjnych.

 

Z poważaniem –

MAŁGORZATA JURAS

główny specjalista

Centrum Informacyjne Rządu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Źródło: http://blogmedia24.pl/node/49915 (’Odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu na nasz list do Sekretarz stanu Pani Julia Pitera w spr. LRAD’)

Stary Wiarus

 

Z ostatniej chwili: Trąbka sygnałówka M134D 7.62mm – legalna!

W znajdującej sie w przygotowaniu ustawie o środkach przymusu bezpośredniego pojawia się bowiem nowa kategoria środków „ogłuszających”, które mogą powodować „dysfunkcję niektórych zmysłów”, o czym z satysfakcją donosi GazWyb.

Mam nadzieję że w tym również węchu, bo od tego państwa zaczyna zalatywać trupem.

wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,9906583,Decybele_jednak_beda_nowa_bronia_policji_.html

W przygotowywanej właśnie ustawie o środkach przymusu bezpośredniego mają znaleźć się zapisy, które prawdopodobnie pozwolą mundurowym wykorzystywać zakupione niedawno kontrowersyjne urządzenia LRAD – informuje TOK FM. Mogą one emitować w określonym kierunku głośny pisk, który ogłusza ludzi, a tym samym może być wykorzystywany np. do rozganiania nielegalnych demonstracji.

Za zakup urządzeń na policję posypały się gromy, bo – jak pisała Gazeta Wyborcza – na razie przepisy nie pozwalają na wykorzystywani ich do ogłuszania. Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Sokołowski cały czas usprawiedliwia decyzję i przekonuje, że mundurowi kupili LRAD-y (Long Range Acoustic Device) w innym celu. – My chcieliśmy kupić i kupiliśmy je tylko i wyłącznie jako urządzenie nagłaśniające, a nie środek przymusu bezpośredniego. – tłumaczy Sokołowski. Obecnie więc policja za 780 tys. zł policja ma 6 bardzo drogich głośników.

Jeżeli jednak nowa ustawa o środkach przymusu weszłaby w takim kształcie, jak jest zapowiadana podobne tłumaczenia nie będą już potrzebne, bo mundurowi prawdopodobnie będą mogli korzystać z urządzeń w pełnym zakresie. Pojawia się w niej bowiem nowa kategoria środków „ogłuszających”, które mogą powodować „dysfunkcję niektórych zmysłów”.

Gdzie jest teraz ta główna specjalistka z  Centrum Informacyjnego Rządu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  Małgorzata Juras, która napisała cztery dni temu:

„Odnosząc się do kwestii związanych z wykorzystywaniem zakupionych urządzeń, podkreślić należy, że – zgodnie z udzielonymi przez MSWiA wyjaśnieniami – zamawiający nie przewidywał i nie żądał, aby ww. sprzęt posiadał funkcję umożliwiającą obezwładnianie osób za pośrednictwem dźwięku o wysokiej częstotliwości. Ze specyfikacji technicznej zakupionych urządzeń wynika, że prawdopodobnie mają one taką możliwość, jednakże winno się traktować ją jako funkcję dodatkową, na którą zamawiający nie miał wpływu. „

No i gdzie jest profesor Sadurski, wybitny etyk prawa, od którego nadal nie otrzymaliśmy opinii eksperta na temat jak powinien się zachowywać gruntownie etyczny obywatel kraju, którego rząd łże mu w oczy jak pies?

Stary Wiarus

Za: W Temacie Maci [również staryw.blogspot.com] (08.07.2011)

Za: W Temacie Maci, czyli Backup Wiarusa (6 lipca 2011) | http://staryw.blogspot.com/2011/07/trabka-sygnaowka-m134d.html

Skip to content