Aktualizacja strony została wstrzymana

Oenzetowski program ds. młodzieży proponuje dekryminalizację prostytucji i dostęp do aborcji

Wydział zajmujący się sprawami młodzieży Funduszu Ludnościowego ONZ zaaprobował program, w którym stwierdza się, że „aborcja i seks jest kluczem do realizacji praw seksualnych i reprodukcyjnych młodzieży”. Zaapelowano o dekryminalizację prostytucji, która pozwoli na realizację „prawa do swobody seksualnej młodych ludzi”(sic!).

W ramach przygotowań do oenzetowskiej konferencji poświęconej sprawom młodzieży, która odbędzie się w Nowym Jorku pod koniec lipca br., biuro Y-PEER, działające w ramach Funduszu Ludnościowego wydało oświadczenie, wzywając rządy państw do realizacji „praw seksualnych i reprodukcyjnych” młodych ludzi.

„Wyobrażamy sobie świat, w którym seksualne i reprodukcyjne prawa młodzieży będą w pełni realizowane, wskutek czego może ona doświadczać i cieszyć się ze swojej seksualności” –  napisano w oświadczeniu.

Dokument oenzetowski kładzie szczególny nacisk na „prawo wyboru” do seksu, jakiego pragną młodzi  i wzywa rządy do stworzenia systemu prawnego, w którym będą oni mieli zapewniony „powszechny dostęp do bezpiecznej aborcji i wyczerpującej edukacji seksualnej”.

Autorzy dokumentu sytuują homoseksualistów, prostytutki, i narkomanów obok  młodzieży niepełnosprawnej, domagając się dla nich pełnego poszanowania i szczególnego uprzywilejowania.

W sprawach dotyczących służby zdrowia zwraca się uwagę, że pracownicy medyczni muszą zachować szczególną  poufność, nawet wtedy, gdy o pewne porady (np. w sprawie antykoncepcji) poproszą dziesięcioletnie dzieci.

W ubiegły piątek Y-PEER rozpoczęła kampanię promocyjną, której celem jest uzyskanie odpowiedniego poparcia dla programu. Powołuje się ona na m.in. Milenijne Cele Rozwoju, a także na różne inne deklaracje i konwencje poświęcone prawom dzieci i młodzieży. Z tego względu priorytetowe mają być „prawa dot. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

Niektóre organizacje młodzieżowe zaprotestowały przeciwko tak instrumentalnemu traktowania spraw młodzieży. Ignacio Ibarzábal, dyrektor organizacji młodzieżowej Grupo Solido podkreślił, że stanowisko agend oenzetowskich nie odzwierciedla pragnienia wielu młodych ludzi.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS.

Za: PiotrSkarga.pl (2011-07-05) | http://www.piotrskarga.pl/ps,7490,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content