Komorowski przeciwko uchwale o męczeństwie polskich chłopów

Znów Bronisław Komorowski, który z taką lubością  podkreśla swoje szlacheckie korzenie, znów wystąpił przeciwko upamiętnieniu polskich chłopów, pomordowanych na Kresach Wschodnich.  Wstyd, panie hrabio!

List od Kresowian

Informacja – Uchwała o ustanowieniu 11 Lipca Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian ostatecznie i nieodwołalnie spadła z porządku obrad Sejmu. Stało się to na wniosek Prezydenta Komorowskiego (Kancelarii Prezydenta RP). Prezydent Komorowski poinformował, że taka Uchwała jest zbędna, ponieważ on w porozumieniu z prezydentem Janukowyczem doprowadzi do opracowania tekstu wspólnej Uchwały parlamentów polskiego i ukraińskiego. Ta wspólna Uchwała ponoć odda cześć wszystkim pomordowanym i będzie miała tą zaletę, że będzie wspólna. Projekt tekstu tej Uchwały – nie jest znany. […]

[Opublikowany pierwotnie List został na prośbę Autora wycofany ze strony źródłowej, co czynimy niniejszym również – Red. BIBUŁY]

 

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego (2011-06-13) | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4311

Skip to content