- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Coraz więcej koszernych wódek

Coraz więcej firm produkujących wódkę uzyskuje certyfikat koszerności – stwierdzają amerykańskie i międzynarodowe instytucje żydowskie wydające certyfikaty.

Największa z tych instytucji, Orthodox Union oznajmiła ostatnio o wydaniu certyfikatu koszerności dla wódki “Sloppy Betty” produkowanej w stanie Maryland, a wcześniej – dla wódki “Crystal Head Vodka”.

Dystrybutor polskich wódek, firma Exclusive Brand Distributors – EBD, wylansowała w zeszłym miesiącu dwie nowe koszerne wódki produkowane w Polsce: “Hava Nagila Kosher Vodka” oraz “Exclusive Kosher Vodka”.

Spośród wszystkich napojów alkoholowych, wódka jest na rynku w USA najbardziej popularnym trunkiem, osiągając 27% sprzedawanego alkoholu. W 2010 roku sprzedano 44 miliony 9-litrowych opakowań wódki, z czego największy udział miała wódka znana na rynku jako “Smirnoff” (7,25 milionów 9-litrowych kartonów). Zdecydowana większość wyrobów”Smirnoffa” posiada certyfikat koszerności, wydany przez instytucję KSA, a druga najbardziej popularna na rynku amerykańskim wódka – “Absolut”, certyfikat instytucji Orthodox Union.

Jak się oficjalnie stwierdza, firmy produkujące wyroby alkoholowe starają się o uzyskanie certyfikatu koszerności ze względu na “związek koszerności z jakością oraz zwiększoną siłą przebicia na rynku”. Jednak oprócz tych lansowanych mitów, nie wspomina się o dwóch najważniejszych celach wspierania koszerności wśród wyrobów skierowanych głównie dla nie-Żydów: 1) o całkowitej kontroli nad zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją produktów przez certyfikujące organa żydowskie, oraz 2) o potężnym źródle ukrytych dochodów dla instytucji żydowskich z tytułu koszerności (certyfikat, stały nadzór rabiniczny nad produkcją oraz nieujawniany procent od poziomu produkcji). To ostatnie określane jest mianem podatku koszernego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: