Aktualizacja strony została wstrzymana

Coraz więcej koszernych wódek

Coraz więcej firm produkujących wódkę uzyskuje certyfikat koszerności – stwierdzają amerykańskie i międzynarodowe instytucje żydowskie wydające certyfikaty.

Największa z tych instytucji, Orthodox Union oznajmiła ostatnio o wydaniu certyfikatu koszerności dla wódki „Sloppy Betty” produkowanej w stanie Maryland, a wcześniej – dla wódki „Crystal Head Vodka”.

Dystrybutor polskich wódek, firma Exclusive Brand Distributors – EBD, wylansowała w zeszłym miesiącu dwie nowe koszerne wódki produkowane w Polsce: „Hava Nagila Kosher Vodka” oraz „Exclusive Kosher Vodka”.

Spośród wszystkich napojów alkoholowych, wódka jest na rynku w USA najbardziej popularnym trunkiem, osiągając 27% sprzedawanego alkoholu. W 2010 roku sprzedano 44 miliony 9-litrowych opakowań wódki, z czego największy udział miała wódka znana na rynku jako „Smirnoff” (7,25 milionów 9-litrowych kartonów). Zdecydowana większość wyrobów”Smirnoffa” posiada certyfikat koszerności, wydany przez instytucję KSA, a druga najbardziej popularna na rynku amerykańskim wódka – „Absolut”, certyfikat instytucji Orthodox Union.

Jak się oficjalnie stwierdza, firmy produkujące wyroby alkoholowe starają się o uzyskanie certyfikatu koszerności ze względu na „związek koszerności z jakością oraz zwiększoną siłą przebicia na rynku”. Jednak oprócz tych lansowanych mitów, nie wspomina się o dwóch najważniejszych celach wspierania koszerności wśród wyrobów skierowanych głównie dla nie-Żydów: 1) o całkowitej kontroli nad zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją produktów przez certyfikujące organa żydowskie, oraz 2) o potężnym źródle ukrytych dochodów dla instytucji żydowskich z tytułu koszerności (certyfikat, stały nadzór rabiniczny nad produkcją oraz nieujawniany procent od poziomu produkcji). To ostatnie określane jest mianem podatku koszernego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: KosherToday Newsletter - May 31, 2011 | http://www.koshertoday.com/news.asp#GrowingNumber

Skip to content