Aktualizacja strony została wstrzymana

Nieład architektoniczny wyrazem nieładu moralnego czyli „Kościół naszych czasów”

Główna nagroda na międzynarodowym konkursie architektonicznym „Kościół naszych czasów” odbywającym się w Sofii (Bułgaria) pod auspicjami Międzynarodowej Akademii Architektów, przyznana została pracy prof. Richarda England, którą wybrano sposród 200 projektów nadesłanych z 15 krajów. Zaprojektowany przez prof. England kościół ma zostać zbudowany w Hal-Farrug na Malcie i wraz z innymi pracami ma wkrótce zostać zaprezentowany władzom tego kraju.

Prof. England projektując kościół powiedział, że widzi w nim głównie „kościół na nasze czasy”, a swój projekt opisał obrazowo, iż „Złożona struktura bazuje na geometrii rotacyjnej, wzniosach, oscylacjach i fluktuacjach”.

„Ten – wydawałoby się – nieporządek formy” – dodał prof. England – „może być odczytany jako refleksja nie tylko współczesnego globalnego niepokoju, ale również ukazuje turbulencje i trudności napotykane dziś przez Kościół katolicki jako instytucja”. Według prof. England, wnętrze kościoła ma spełniać wymagania wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II w Liście do Artystów, który mówił, że: „funkcjonalność łączy się harmonijnie z twórczą fantazją.”

„Kościół naszych czasów” – główna nagroda na międzynarodowym konkursie architektonicznym.

Połamane dusze, połamane serca, połamane kościoły...

KOMENTARZ BIBUŁY: Na temat destrukcji współczesnego Kościoła napisano już wiele. Obserwując nie zmieniający się ani odrobinę trend, przytoczmy kilka innych przykładów chorego organizmu jakim jest posoborowy Kościół, który w coraz większym tempie oddala się od Tradycji. Wewnętrzna niespójność Kościoła jako instytucji oraz rozkojarzenie wiernych prowadzonych przez pasterzy, zamieniających jasne wykładnie na rzecz ambiwalentnych stwierdzeń bądź nawet wprost antykatolicyzmu, daje wyraz szczególnie w architekturze, która straciła nie tylko piękno sacrum, ale wprowadziła duchową pustkę, od razu wypełniającą się gnostyckimi zjawami i diabolizmem.

Trzeba pamiętać i powtarzać – ku oburzeniu co niektórych – że największa destrukcja budynków sakralnych na świecie miała miejsce podczas pontyfikatu „świętego” Jana Pawła II, który czynnie wspierał te obrzydliwe formy architektoniczne (np. Łagiewniki!).

Oto przykład innego współczesnego kościoła, postawionego w Rzymie, pod nosem samego Jana Pawła II (zbiór zdjęć tutaj).

Kilka innych przykładów wesołej twórczości antykatolickiej budującej „nowych wiernych” dla Nowego Kościoła Jednej Religii Światowej.

 

Jeden z modernistycznych kościołów w Rzymie

Photo source: FreeImages.com/Massimo Somma

 

Katedra w Oakland (Kalifornia)

Photo source: By Skier Dude – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5143661

 


Katedra-monstrum w Los Angeles, wybudowana za prawie ćwierć miliarda dolarów

Photo source: By kkmd at the English language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2125131

.