Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: raport nt. „katolickich” uczelni, które nie zachowują tożsamości katolickiej

Amerykańskie Stowarzyszenie im. kard. Newmana przedstawiło raport, z którego wynika, że aż 15 „katolickich” uczelni w USA zapraszało w ostatnim czasie na specjalne odczyty mówców proaborcyjnych lub tzw. zwolenników małżeństw jednopłciowych.

Stowarzyszenie im. kard. Newmana monitoruje sytuację na uczelniach katolickich, badając, czy zachowują one tożsamość katolicką. W ub. piątek organizacja opublikowała raport na ten temat.

Przedstawiciele Stowarzyszenia podkreślają, że koledże i uniwersytety, które zapraszają osoby jawnie i wprost negujące podstawowe prawdy wiary, zwłaszcza zaś podkopujące nauczanie Kościoła katolickiego w kwestiach moralności, łamią instrukcję „Katolicy w życiu publicznym”, wydaną przez episkopat USA w 2004 r. Zgodnie z wytycznymi hierarchów amerykańskich, katolickie uczelnie nie mogą honorować, zapraszać i przyznawać nagród osobom, które głoszą poglądy sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego.

„Katolickie uczelnie mają swobodę w wyborze osób i przyznawania nagród. Jednak, gdy dokonują wyboru, muszą wybrać kogoś, kto będzie służył jako wzór do naśladowania dla studentów. Muszą to być osoby, które najlepiej odpowiadają standardom katolickiego nauczania” – podkreślono w raporcie.

W sumie, Stowarzyszenie wymieniło 15 koledżów i uniwersytetów, które złamały instrukcję episkopatu USA, zapraszając i przyznając wyróżnienia zwolennikom aborcji lub małżeństw homoseksualnych. Te uczelnie to: Georgetown University, University of San Francisco, St Mary’s College w Kalifornii, Fordham University, Vincent’s College, Uniwersytet Salve Regina, Seton Hall University, Uniwersytet Benedyktynów w Illinois, St. Catherine University, University of St Thomas w St Paul, Villanova University, Joseph’s University w Filadelfii, Xavier University w Ohio, University of San Diego, Regis College w Massachusetts.

Stowarzyszenie im. kard. Newmana podkreśliło, że władze uniwersyteckie nie mogą zapraszać polityków, którzy idą na kompromis ze złem, a później stawiać ich za wzór do naśladowania i podziwiania.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl (2011-05-24) | http://www.piotrskarga.pl/ps,7240,2,0,1,I,informacje.html