Aktualizacja strony została wstrzymana

„Wielowyznaniowe pokoje modlitwy” oraz żydowskie mykwy w katolickich szkołach – zaaprobowane przez angielskich biskupów!

Najnowszy dokument wydany przez Catholic Education Service – CES, instytucję działającą w strukturze Konferencji Biskupów Anglii i Walii, zaleca zorganizowanie we wszystkich szkołach katolickich szczebla podstawowego oraz gimnazjalnego, odpowiednich „pokojów modlitwy” dla wyznawców innych religii oraz przystosowanie ubikacji do „indywidualnych rytuałów oczyszczających”.

Zalecenia wydane przez biskupów mówią o konieczności „pełnego szacunku i zrozumienia”, które powinno być okazywane w stosunku do uczniów innych religii, które nie uczestniczą podczas chrześcijańskich modlitw i obrzędów. Przewodniczący CES, arcybiskup Birmigham, bp Vincent Nicholas powiedział, że „Dialog z innym religiami jest stałym czynnikiem życia Kościoła katolickiego. Takie dialogi są prowadzone w wielu parafiach i środowiskach lokalnych, w koledżach, uniwersytetach i innych akademickich sferach. [Dialogi] stały się coraz ważniejsze w czasie gdy środowiska innych religii i wyznań rozrastają się i stają się coraz bardziej widoczne w naszym społeczeństwie.” Dokument zaleca „jeśli to jest praktycznie możliwe” utworzenie „pokoju modliwy”, z którego mogliby korzystać uczniowie i nauczyciele innych religii i wyznań. Ponadto, toalety w szkołach katolickich powinny być przystosowane do „indywidualnych rytuałów oczyszczających, które występują czasami jako część religijnego życia i kultu [w innych religiach].”

W wyniku nacisków różnych antykatolickich lobby oraz forsowanych przez socjalistyczny rząd Wielkiej Brytanii przepisów, lecz także przy udziale posoborowych hierarchów katolickich aprobujących fałszywie pojętą tolerancję, ekumeniczne i międzyreligijne dialogi oraz niekompatybilną ze środowiskiem imigrację, szkoły katolickie przyjęły zasadę „pielęgnacji stosunków pomiędzy rasami i tolerancji religijnej.” Dokument stwierdza, że obecnie około 30 procent uczniów uczęszczających do katolickich szkół, nie wyznaje wiary katolickiej i pochodzą oni z rodzin żydowskich, hinduskich, muzułmańskich czy też ateistycznych.

KOMENTARZ BIBUŁY: Tytuł pochodzi oczywiście od redakcji Bibuły i zawiera informację o „żydowskich mykwach”. Jak bowiem interpretować zalecania biskupów by stworzyć ubikacje przystostosowane do  „indywidualnych rytuałów oczyszczających, które występują czasami jako część religijnego życia i kultu [w innych religiach].” Jakie to np. w religii żydowskiej występują „rytuały oczyszczające”? Toż to mowa jest wprost o żydowskich ablucjach wodnych!!

Podobne „rytuały” występują w innych religiach, które teraz „katoliccy” biskupi umożliwiają w katolickich szkołach. Zgroza! Śp siostra Łucja, ostatni świadek objawień Fatimskich mówiła, że dojdzie do czasów gdy „ślepi pasterze będą prowadzić ślepych”. I oto na naszych oczach następuje destrukcja Kościoła dokonywana rękami części duchowieństwa, które prowadzi ślepych ku przepaści. Oto kolejne zatrute owoce Soboru Watykańskiego II.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: The Telegraph | http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/3540210/Multi-faith-prayer-rooms-should-be-in-Catholic-schools.html

Skip to content