Aktualizacja strony została wstrzymana

Putin „wcieleniem św. Pawła”…

W centralnej Rosji powstała nowa sekta. Jej założycielka uważa premiera Władimira Putina za kolejną inkarnację św. Pawła.

Sekta powstała w 2007 roku, została założona przez Matkę Fotinję, którą wyznawcy czczą jako uzdrowicielkę. Rosyjska policja twierdzi z kolei, że została wcześniej już skazana za fałszerstwa.

Zdaniem Fotinji można zauważyć szereg podobieństw między Putinem, a św. Pawełem. „Według Pisma Świętego Paweł początkowo okrutnie prześladował chrześcijan i dopiero później zaczął głosić ewangelię. Putin nie był święty w czasie swojej służby w KBG, ale kiedy został prezydentem to Duch Św. zstąpił na niego” – mówi Matka Fotinja. Wyznawcy nowego kultu posiadają ikonę z przedstawieniem premiera Putina, do której się modlą.

Nie jest to pierwsza taka sprawa w Rosji. Portal regnum.ru z ironią przypomina, że na ikonach znajdowali się już tacy „święci mężowie”, jak Stalin czy Iwan Groźny. Po upadku ZSRS w Rosji miał nastąpić wykwit nowych sekt i kultów, a także zainteresowano się filozofią New Age.

O podobnej sprawie informował ostatnio portal Fronda. W setkach Cerkwii w całej Rosji znajdują się ikony Jewgienija Rodionowa, żołnierza który zginął piętnaście lat temu w Czeczeni. Do jego grobu pielgrzymują setki osób, choć oficjalnie Cerkiew nie ogłosiła go świętym.

Wydaje się, że cechą rosyjskiej religijności ciągle pozostaje wyraźna dominacja kultu ludowego, nieraz przybierającego postać sekciarstwa.

Źródła: rian.ru, fronda.pl

Za: Portal Arkana (18-05-2011) | http://www.portal.arcana.pl/Putin-wcieleniem-sw-pawla,1220.html | Putin wcieleniem św. Pawła?

Skip to content