Aktualizacja strony została wstrzymana

Senat poparł ustawę o totalnej cyfrowej inwigilacji uczniów w całej Polsce

Już tylko podpis prezydenta potrzebny jest do rozpoczęcia inwigilacji uczniów w całej Polsce. Senat poparł ustawę, która zmienia funkcjonowanie Systemu Informacji Oświatowej. W ramach niego szkoły będą zbierały dane o uczniach. Do elektronicznych kartotek trafią również tzw. dane wrażliwe.

SIO funkcjonuje od 2005 roku. Obecnie składa się z bazy danych SIO i lokalnych baz danych. Gromadzi i przetwarza dane statystyczne o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach. Obejmuje też dane o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oświaty. Dane te są podstawą np. do podziału subwencji oświatowej między samorządy i ustalania wysokości wynagrodzeń nauczycieli.

Jednak zdaniem MEN obecne rozwiązania są przestarzałe. Resort uważa, że nowy i nowoczesny system ułatwił zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki, m.in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości.

Nowy SIO będzie zbierał jednostkowe dane dotyczące uczniów (dane jednostkowe dotyczące nauczycieli zbierane są już w obecnym SIO). Dane dotyczące uczniów i nauczycieli podzielono na identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) i dziedzinowe, czyli inne dane. W przypadku uczniów będą to m.in. takie informacje, jak np. klasa, do której uczeń uczęszcza, jakiego języka obcego się uczy, czy ma kartę rowerową. Będą wśród nich też dane wrażliwe, m.in. informacje o tym, czy uczeń jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy ma dysfunkcje, jakie one są, czy uczy się w szkole specjalnej, w klasie integracyjnej, czy uczy się języka mniejszości narodowej lub etnicznej, czy otrzymuje pomoc materialną.

Zdaniem senatorów PiS, ustwa w sposób nadmierny ingeruje w prywatność uczniów. Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski powołując się na konstytucję, podkreślił, że władze publiczne tylko w sytuacjach szczególnych mogą wkraczać w sferę prywatną człowieka, m.in. gdy chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego czy ochrony zdrowia. Tymczasem – jak zaznaczył Romaszewski – nie można tego robić, by „ułatwić rachunki”. Senatorowie z opozycji zwracali też uwagę na to, że tak wielka baza danych może być „łakomym kąskiem” dla hakerów oraz firm i instytucji zainteresowanych posiadaniem danych o obywatelach.

Podczas debaty w Senacie minister edukacji Katarzyna Hall zapewniała, że dane indywidualne uczniów będą przechowywane w SIO tylko tak długo jak będą potrzebne – część z nich ma być usuwana już po roku, inne po dwóch latach lub po pięciu. Mówiła także, że już obecnie wszystkie dane, które zbierać ma nowe SIO, gromadzone są przez szkoły, tylko że w formie papierowej. Hall zaznaczyła także, że dane dotyczące niepełnosprawności ucznia lub nauki języka mniejszości narodowych, są potrzebne, gdyż na takich uczniów samorządy dostają zwiększoną subwencję oświatową. Minister zapewniła też, że dane zbierane przez SIO opisujące jednostkowo konkretne osoby będą podlegały ochronie danych osobowych, a nowy system będzie bezpieczny.

żar/Polskieradio.pl

Za: Fronda.pl | http://fronda.pl/news/czytaj/tytul/jest_zgoda_na_zbieranie_danych_o_uczniach_13222 | Jest zgoda na zbieranie danych o uczniach

Skip to content