Halinów k. Warszawy: włamanie do kościoła i profanacja Najświętszego Sakramentu

Aktualizacja: 2011-05-11 11:26 am

W nocy z 9 na 10 maja niezidentyfikowani sprawcy włamali się do kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej w Halinowie k. Warszawy (diecezja warszawsko-praska). Dokonali profanacji Najświętszego Sakramentu i kradzieży naczyń liturgicznych z tabernakulum. Poinformował o tym w specjalnym liście do kapłanów diecezji jej ordynariusz abp Henryk Hoser.

Bp Kazimierz Romaniuk odprawił dziś w Halinowie nabożeństwo pokutne za profanację Najświętszego Sakramentu. „Policja podjęła działania zmierzające do schwytania sprawców tego karygodnego przestępstwa. Fakt profanacji tym bardziej boli, że miał miejsce w przeddzień zaplanowanej kanonicznej wizytacji parafii” – napisał w liście abp Hoser.

Hierarcha przypomniał, że przestępstwa popełniane w świątyni są „wyrazem lekceważenia i pogardy dla Kościoła albo stanowią pogwałcenie godności człowieka i społeczeństwa”, natomiast „naruszanie świętości świątyń, profanacje, świętokradztwa są przejawem upodlenia ich sprawców”.

Zdaniem abp. Hosera „wydarzenie tego typu winno poruszyć całą wspólnotę Kościoła Warszawsko-Praskiego i zmobilizować ją do obrony czci Eucharystii”. Zarządził on, aby 16 maja w uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona metropolii warszawskiej, w każdej parafii podczas głównej Mszy św., po modlitwie po Komunii Świętej odśpiewano suplikacje przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, oraz by suplikacje dołączono do odprawianych nabożeństw majowych.

Źródło: KAI

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=37603 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]