Aktualizacja strony została wstrzymana

Senat amerykański jednogłośnie przegłosował Ustawę o Przyzwoitości, radykalnie zwiększającą kary

Amerykański Senat uchwalił jednogłośnie 18 maja br. tzw. Ustawę o Przyzwoitości The Broadcast Decency Enforcement Act (Numer S.2056) , która nakłada wysokie kary dla nadawców środków masowego przekazu za transmitowanie programów o nieprzyzwoitych treściach. Ustawa ta jest poprawką do obowiązującej przepisów z 1934 roku i zwiększa kary z dotychczasowych 30 tysięcy dolarów do 325 tysięcy dolarów za każde naruszenie przepisów, z górną granicą 3 milionów dolarów.
Ustawa trafiła już do Izby Reprezentantów.

Obserwatorzy twierdzą, że gdyby np. znane wystąpienie piosenkarki Janet Jackson na meczu futbolowym Super Bowl w 2004 roku miało miejsce w czasie obowiązywania nowych przepisów, nałożono by karę w wysokości pięciu i pół miliona dolarów.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content