Aktualizacja strony została wstrzymana

Gratulacje rabina dla nowomianowanego biskupa Diecezji Cleveland

W związku z inauguracją nowego biskupa Diecezji Cleveland w stanie Ohio, przedstawiciel miejscowej społeczności żydowskiej Rabin Eisengberg, wystosował taki oto list gratulacyjny:

„Uważam za wielkie wyróżnienie reprezentownie Rady Rabinów rejonu Cleveland na poniedziałkowej inauguracji Jego Eminencji Richard Gerard Lennon na biskupa Diecezji Cleveland.
Uroczystość była dostojna i ukazywała wiele podobieństw do naszych własnych liturgii.

Jeszcze bardziej poruszające były dwa detale architektoniczne katedry św. Jana, które wielokrotnie odwracały moje oczy w górę: na suficie, nieco ponad ołtarzem, widnieje pięknie wyrzeźbiona Menora, a na bocznej stronie – Gwiazda Dawida Magen David z wyrzeźbionymi pod nią słowami: „Adoracja”.

Podczas przerwy, rozmawiałem z Johnem Hexterem, dyrektorem oddziału na Cleveland organizacji American Jewish Committee i powiedziałem mu o architekturze kościoła i o Kościele katolickim takim jaki jest po 40 latach od Soboru Watykańskiego II. Sobór ten (1962-1965) dokonał zdecydowanych teologicznie zmian, które skupiły się na dokumencie Nostra Aetate. Dokument ten potępił wszystkie formy antysemityzmu i wezwał Kościół katolicki do zlikwidowania negatywnych odniesień do Judaizmu w swoich liturgicznych i katechetycznych tekstach. Dokument mocno podkreślił, że Żydzi są nadal ukochani przez Boga.

Podczas poniedziałkowej uroczystości, ten przekaz był powtórzony głośno i wyraźnie. Pragniemy pogratulować biskupowi Lennon i jego katolickim braciom i siostrom Jego inauguracji. Niech rośnie w siłę, tak jak nasze międzyreligijne relacje.

Rabin Matthew J. Eisenberg
Prezydent Greater Cleveland Board of Rabbis

 

.