Aktualizacja strony została wstrzymana

Znany duchowny osobiście ukarany przez Papieża za liczne nadużycia seksualne

86-letni ojciec Marcial Maciel Degollado, założyciel zgromadzenia Legioniści Chrystusa (Legionaries of Christ – Legionarios de Cristo) został osobiście ukarany przez papieża Benedykta XVI za nadużycia seksualne, które miał popełnić w poprzednich latach. Kara obejmuje odsunięcie od działalności publicznej oraz oddalenie na modlitwę i pokutę.

Według komunikatu watykańskiego, Kongregacja Nauki Wiary otrzymała w 1998 roku informacje o zarzutach o nadużyciach seksualnych o. Maciela. Zarzuty obejmują kilkudziesięcioletni okres. Jakkolwiek pierwsze doniesienia o nadużyciach seksualnych ukazały się w prasie w 1997 roku, to kilka z ofiar twierdzi, że próbowalo skontaktować się z papieżem Janem Pawłem II już w roku 1978 i później w 1989, kiedy to wysłali pocztą dyplomatyczną listy, na które jednak nie otrzymali odpowiedzi.

Wobec osoby o. Maciela od dawna utrzymywała sie atmosfera pełna niejasności i już w 1956 roku miał być odsunięty przez papieża Piusa XII od kierowniczych funkcji w założonym przez siebie Zgromadzeniu i wysłany do Hiszpanii, skąd jednak został w 1959 roku przywrócony przez Jana XXIII. Gdy przez lata nadsyłane do Watykanu informacje o nadużyciach seksualnych sięgających jeszcze połowy lat 40-tych, doprowadziły do kulminacyjnego momentu w 1998 roku, kardynał Józef Ratzinger miał rok później zatrzymać proces wyjaśniający. Miara przebrała się jednak w 2004 roku gdy do grupy ofiar dołączyło dodatkowych 100 osób twierdzących, że byli molestowani seksualnie jako 10- 16-letni chłopcy. Ojciec Maciel zawsze zaprzeczał pomówieniom, mimo iż wielu prawników pracujących w imieniu Watykanu, twierdzi o niezaprzeczalnych dowodach.

Jego dobrego imienia bronili znani neokonserwatyści amerykańscy, jak William Donohue, przewodniczący Ligii Katolickiej, ojciec Richard John Neuhaus, William Bennett czy biograf Papieża Jana Pawła II – George Weigel.

Przez wszystkie lata ojciec Maciel należał do najgoręcej aprobowanych przez papieża Jana Pawła II duchownych. Towarzyszył Papieżowi w jego wizytach w Meksyku w 1979, 1990 i 1993 roku. Właśnie w 1993 roku Jan Paweł II publicznie wskazał na o. Maciela jako na „przewodnika, wzór dla młodych”, wcześniej był trzykrotnie delegatem papieskim na synody biskupów, w 2002 roku osobiście witał Papieża w Meksyku, a w 2004 roku Papież pogratulował o. Macielowi z okazji 60-lecia święceń kaplańskich za jego „ogromną, hojną i owocną kapłańską posługę”.

Założony przez o. Maciela w 1941 roku Legion Chrystusa jest jednym z najbardziej rozwijających się zgromadzeń Kościoła. Posiada 650 księży i dwa i pół tysiąca seminarzystów. W jego świeckich strukturach Regnum Christi skupionych jest na świecie 50-tysięcy wiernych.

Zgromadzenie prowadzi od 2001 roku stronę internetową mającą za cel obronę dobrego imienia założyciela: http://www.legionaryfacts.org/FATHERMAC.html

Wobec decyzji Watykanu, Zgromadzenie wydało swój własny komunikat po raz kolejny podkreślający niewinność o. Maciela.

.