Aktualizacja strony została wstrzymana

Instrukcja o Mszy trydenckiej

Instrukcja Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, dotycząca możliwości sprawowania Mszy św. w języku łacińskim w tzw. „rycie trydenckim”, zostanie opublikowana w maju – pisze na swoim blogu watykanista Andrea Tornielli.

Według informacji Tornellego, instrukcja o realizacji motu proprio Summorum Pontificum – dokumentu Benedykta XVI z 7 lipca 2007 r. – będzie nosiła datę 30 kwietnia, kiedy obchodzone jest wspomnienie liturgiczne św. Piusa V, papieża który zaaprobował tzw. Mszał trydencki. Instrukcja będzie opublikowana w pierwszej dekadzie maja. Powodem pewnego opóźnienia są spóźnienia tłumaczeń. Pomimo, że ukończono już jego przekład z włoskiego na łacinę, nadal trzeba poczekać na tłumaczenia na inne języki nowożytne. Poszczególne episkopaty mają otrzymać tekst łaciński i przekład na języki swojego kraju. Nie uległ on też w ostatnim okresie jakimkolwiek modyfikacjom – zapewnia Tornielli.

Instrukcja wykonawcza zostanie podpisana przez prefekta Kongregacji Nauki, a zarazem przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, kard. Williama Levadę. Tornielli przypomina, że w ostatnim okresie na portalach internetowych związanych z tzw. „światem tradycjonalistycznym” pojawiły się już przed opublikowaniem głosy krytykujące instrukcję, zarzucając, że jest ona „rozwodnieniem” woli Ojca Świętego. Wyjaśnia, że opinie te nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Po pierwsze instrukcja potwierdza, że motu proprio Summorum Ponticum jest powszechnym prawem Kościoła i wszyscy są zobowiązani do jego stosowania. Stwierdza też, że należy zapewnić możliwości sprawowania Mszy św. „trydenckiej” wszędzie tam, gdzie istnieją grupy wiernych, nie precyzując, jak wiele osób powinno taką grupę tworzyć.

Przygotowywany dokument powiada, że kandydaci do kapłaństwa powinni poznać język łaciński i sposób sprawowania Mszy św. według rytu trydenckiego. Precyzuje, że „sacerdos idoneus” – kapłan, który może celebrować tę liturgię – nie musi być ekspertem języka łacińskiego. Wystarczy, że potrafi czytać i rozumie, co czyta i wypowiada podczas liturgii. Jednocześnie zaznaczono, że biskupi nie mogą wydawać norm ograniczających uprawnienia zawarte w motu proprio czy zmieniające warunki, w jakich można z nich korzystać. W rycie przedsoborowym, tam gdzie istnieje stabilna grupa wiernych, przywiązanych do liturgii łacińskiej, może być również sprawowane Triduum Paschalne. Natomiast członkowie zakonów mogą sprawować liturgię we właściwych swojej rodzinie zakonnej rytach w języku łacińskim, tak jak miało to miejsce przed reformą z roku 1970.

Włoski watykanista przypomina, że Papieska Komisja Ecclesia Dei od dwóch lat powiązana jest z Kongregacją Nauki Wiary, a jej zadaniem jest rozstrzyganie w imieniu papieża otwartych kwestii i nieporozumień.

KAI

Za: wiara | http://info.wiara.pl/doc/828231.Instrukcja-o-Mszy-trydenckiej

Skip to content