Pośmiertna nagroda żydowska dla Jana Pawła II

Dodano: 2011-04-3 2:42 pm

Medal za zasługi dla relacji żydowsko-chrześcijańskich przyznało pośmiertnie Janowi Pawłowi II Centrum Szymona Wiesenthala. Wraz z Papieżem-Polakiem takimi medalami zostali upamiętnieni: zmarły przed 23 laty amerykański dyplomata Hiram Bingham IV, który jako konsul w Marsylii umożliwił wielu Żydom ucieczkę przed hitlerowcami, i nieżyjący już od 46 lat brytyjski premier Winston Churchill. Centrum Wiesenthala przyznało Janowi Pawłowi II przed ponad siedmiu laty nagrodę humanitarną. Wręczyła mu ją wówczas (1 grudnia 2003 r.) delegacja europejskiej sekcji tej żydowskiej organizacji, rozwiniętej głównie w USA, a mającej swój ośrodek w Los Angeles.

ak/ la stampa

Za: Radio Watykańskie (03/04/2011) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=475384

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content