Aktualizacja strony została wstrzymana

Rabini wzywają do modłów o „ekonomiczną stabilizację”

Najważniejsi rabini izraelscy i przywódcy duchowi dwóch wielkich nurtów współczesnego judaizmu, na serio wzięli sobie do serca kryzys ekonomiczny. W czasie gdy Kościół modli się do Boga o pokój, miłość bliźniego i prawdziwą, chrześcijańską sprawiedliwość, główny rabin Żydów aszkenazyjskich, rabin Yona Metzger oraz główny rabin Żydów sefardyjskich, rabin Shlomo Amar wystosowali oświadczenie wzywające Żydów do wspólnych i zsynchronizowanych modłów o „ekonomiczną stabilizację”. Dwudniowe modlitwy mają rozpocząć się jutro, w pierwszy dzień żydowskiego miesiąca Kislev – donosi izraelski dziennik The Jerusalem Post.

„Instytucje edukacyjne i uczące Tory, nie są w stanie związać końca z końcem, i wielu z nich grozi upadek.” – piszą rabini. „Fabryki i biznesy zwalniają pracowników, a wiele domostw nie jest w stanie utrzymać swoich rodzin. W związku z tym wzywamy do publicznych modłów na jedną godzinę przed Mincha (popołudniową modlitwą) w czwartek, w synagogach całego kraju.”Skip to content